dziecko rodzice adopcja co to znaczy
Co znaczy Adopcja - Ontologiczne i?. Co to jest ukazanie złożonych aspektów akceptacji odnoszonej.

Czy pomocne?

Dziecko Rodzice Adopcja - Ontologiczne i psychospołeczne aspekty form opieki zastępczej

Definicja z ang. Parents Child Adoption - Ontological and psychosocial aspects of the forms of foster care, z niem. Eltern-Kind-Adoption - ontologische und psychosoziale Aspekte der Formen der Pflegefamilien.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Impuls, Kraków 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,122 str., Wymiary: 160 x 235 mm , Waga: 0.22 kg
Zagadnienia: dziecko rodzice adopcja
ISBN: ISBN 83-7308-597-1
Opis: Najważniejszym problemem podjętym w publikacji jest ukazanie złożonych aspektów akceptacji odnoszonej poprzez kandydata na rodzica adopcyjnego do siebie, partnera, adopcji dziecka, procedury kwalifikacyjnej, wreszcie dziecka osieroconego i jego rodziców biologicznych. Znaczenie pełnej akceptacji warunkuje gdyż nie tylko przebieg i ostateczny wynik procesu decyzyjnego, ale przede wszystkim jakość życia rodzinnego i spełnienie rodzicielskie po wielu latach. Autor opisuje również rolę rodziny w życiu człowieka w perspektywie personalizmu chrześcijańskiego, a również wartość społeczną i psychologiczną funkcjonowania ośrodków adopcyjno-opiekuńczych. W książce przedstawiono również nowe, utożsamiane z Internetem, obszary działalności publicznych i niepublicznych podmiotów podejmujących aktywność na rzecz upowszechniania idei adopcji w świadomości społeczeństwa. Podręcznik adresowana jest do bardzo szerokiego grona, a zwłaszcza do pracowników ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, kandydatów na rodziców adopcyjnych uczestniczących w procedurze kwalifikacyjnej realizowanej poprzez ośrodek, małżeństw bezdzietnych rozważających sposobność przysposobienia dziecka, kandydatów na rodziców zastępczych, studentów pedagogiki i psychologii.
Spis treści:
  • Wstęp
  •  I. RODZINA WE WSPÓŁCZESNYCH REALIACH SPOŁECZNO-KULTUROWYCH Rodzina jako fundament budowania chrześcijańskich relacji  międzyludzkich Socjopedagogiczne aspekty trwałości więzi osobowych w środowisku  rodzinnym Społeczno-kulturowe uwarunkowania dezintegracji współczesnej  rodziny
  • II. ADOPCJA SZCZEGÓLNĄ Metodą OBDAROWYWANIA BEZINTERESOWNĄ MIŁOŚCIĄ  DRUGIEGO CZŁOWIEKA Przysposobienie dziecka na tle duchowych, społecznych i prawnych aspektów funkcjonowania rodzin zastępczych i adopcyjnych Wieloaspektowość kategorii ''akceptacji'' w kontekście spełnienia warunku sine qua non udanej adopcji Jawność adopcji w świetle prawnych i psychospołecznych aspektów funkcjonowania rodziny adopcyjnej
  • III. OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE JAKO INTEGRALNY Przedmiot Mechanizmu  OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ Rola ośrodków adopcyjno-opiekuńczych w kompensowaniu dysfunkcjonalności środowiska rodzinnego dziecka osieroconego Warsztatowe formy pracy pedagogiczno-psychologicznej z kandydatami na rodziców adopcyjnych realizowane w ramach procedury kwalifikacyjnej Współczesne media elektroniczne płaszczyzną upowszechniania problematyki przysposobienia w szerszych kręgach społecznych i dynamizowania pracy poradniczo-szkoleniowej z rodzicami zastępczymi i adopcyjnymi Zakończenie. Literatura

Czym jest znaczenie w Słownik na D .