dziecko ryzyka wychowanie co to znaczy
Co znaczy wychowanie - elementarz dla rodziców?. Co to jest temat rozwoju małego dziecka i.

Czy pomocne?

Dziecko ryzyka a wychowanie - elementarz dla rodziców

Definicja z ang. The child risk and education - a primer for parents, z niem. Das Kind Risiko und Bildung - eine Grundierung für Eltern.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Impuls, Kraków 2005, wyd. 2, Oprawa: miękka foliowana,309 str., Wymiary: 160 x 230 mm , Waga: 0.53 kg
Zagadnienia: dziecko ryzyka wychowanie
ISBN: ISBN 83-7308-537-8
Opis: W prezentowanym opracowaniu znaleźć można wiadomości na temat rozwoju małego dziecka i czynników wspomagających ów rozwój. Opisuje on wskaźniki ułatwiające poznanie dziecka, jego możliwości i potrzeby. Zawiera ponadto między innymi program psychostymulacji funkcji percepcyjno-motorycznych u dzieci z zaburzeniami w rozwoju, kwestionariusz do badania umiejętności komunikacyjnych u dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, arkusz zachowania się dziecka w zabawie, przykłady zabawek aktywizujących dziecko, rysowanych wierszyków i zagadek służących do rozwijania funkcji spostrzegania wzrokowego i słuchowego, pamięci, uwagi, wyobraźni, myślenia, mówienia i rozumienia, a również usprawniania rączek. Podręcznik adresowana jest do rodziców (w szczególności dzieci ryzyka: wcześniactwo, ryzyka porodowych urazów mózgu, wad genetycznych - Zespół Downa), opiekunów, nauczycieli placówek przedszkolnych i szkolnych, studentów psychologii i pedagogiki ((w szczególności pedagogiki specjalnej i opiekuńczo-wychowawczej), pracowników domów pomocy, społecznej i ośrodków wczesnej interwencji.
Spis treści:
 • Wstęp
 • Dziecko jest jak roślinka wymagająca troski i czułości. Ile rodzicielskiej miłości, tyle w sercu i umyśle dziecka dumy i radości
 • Karta obserwacyjna z inwentarzem wskaźników rozwoju psychomotorycznego dzieci od urodzenia do 3(5) roku życia
 • Prawidłowo funkcjonujący słuch to podstawa rozwoju mowy dziecka
 • Schemat wychowania dziecka w rodzinie dziecka w rodzinie znaczącym predyktorem jego wychowania
 • Narodziny dziecka jako czynnik kształtujący relacje i więzi w rodzinie
 • Tata w rodzinie i jego szczególna rola w wychowaniu dziecka
 • Modelowe wzorce funkcjonowania rodzin wychowujących dziecko
 • Obarczone deficytami rozwoju
 • Jak pomagać dziecku poznawać świat I jego tajemnice?
 • Zabawa, która sprawia radość dziecku, a rodzicom ukazuje jego sukcesy i efekty rozwoju
 • Co słyszy nienarodzone dziecko?
 • Znaczenie wsparcia społecznego w życiu rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne
 • Aneks
 • Program stymulacji funkcji percepcyjno-motorycznych u małych dzieci i u dzieci z zaburzeniami rozwoju
 • Przykład prostej wielofunkcyjnej zabawki dla małych dzieci i dla niektórych dzieci z opóźnieniem rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych
 • Specjalne pomoce do ćwiczeń manualnych – płytki manipulacyjne
 • I. Środki dydaktyczne dla dzieci głębiej i głęboko upośledzonych umysłowo
 • II. Ćwiczenia manualne
 • III. Płytki manipulacyjne
 • IV. Opis wykonania płytek manipulacyjnych
 • Zbiór pomocniczy do ćwiczeń manualnych układanka-szablon
 • Instrukcja zabawki
 • Przykłady zabaw dla dzieci z dysfunkcją narządu słuchu i tych, które zabawa ta może zainspirować i zainteresować
 • Przykłady wzorów dokumentów
 • Kwestionariusz wywiadu z rodzicami dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną
 • Charakter i zakres wsparcia społecznego
 • Bibliografia
 • Ośrodki i punkty wczesnej interwencji i pomocy Rodzinie

Czym jest znaczenie w Słownik na D .