dziecko chorobą nowotworową co to znaczy
Co znaczy nowotworową - problemy?. Co to jest Autorka chciała poznać ich sytuację osobistą.

Czy pomocne?

Dziecko z chorobą nowotworową - problemy psychopedagogiczne

Definicja z ang. Child with cancer - problems psychopedagogic, z niem. Kind mit Krebs - Probleme psychopädagogischen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Impuls, Kraków 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,266 str., Wymiary: 160 x 235 mm , Waga: 0.46 kg
Zagadnienia: dziecko chorobą nowotworową
ISBN: ISBN 83-7308-752-4
Opis: Podejmując problematykę dzieci z chorobą nowotworową, Autorka chciała poznać ich sytuację osobistą, rodzinną i szkolną. Decyzja takiego wyboru podyktowana była spotkaniami Autorki zarówno z dziećmi hospitalizowanymi wskutek choroby nowotworowej, jak i ich rodzicami na oddziale hematologiczno-onkologicznym Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Temat poruszony w pracy jest złożony o coraz bardziej aktualny. Ważne jest poznanie pewnych aspektów samej choroby, jak także tych, które wiążą się z chorym dzieckiem, jego rodziną i nauczycielami i rówieśnikami. Pracę podzielono na dziewięć rozdziałów, gdzie omówiono zagadnienia choroby przewlekłej, choroby nowotworowej jako odmiany choroby przewlekłej i sytuację osobistą, rodzinną i szkolną dzieci z nowotworami (między innymi obraz choroby i stałe jej przedmioty, takie jak ból, lęk, ograniczenie aktywności; status materialny rodzin, postawy rodziców wobec chorych dzieci i stosunki w tych rodzinach, motywację do nauki szkolnej, zachowania antyspołeczne i stosunki dziecka chorego z nauczycielami i rówieśnikami w klasie).
Spis treści:
  • Wstęp
  • CHOROBA PRZEWLEKŁA 1. Rozważania terminologiczne 2. Stałe przedmioty choroby przewlekłej 3. Wielowymiarowość choroby przewlekłej 4. Wielowarstwowość choroby przewlekłej
  • CHOROBA NOWOTWOROWA JAKO SWOISTY RODZAJ CHOROBY PRZEWLEKŁEJ 1. Rodzaje chorób nowotworowych u dzieci 2. Etiologia chorób nowotworowych 3. Epidemologia chorób nowotworowych 4. Leczenie chorób nowotworowych
  • Przypadek OSOBISTA, RODZINNA I SZKOLNA DZIECI Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ. STAN BADAŃ 1. Przypadek osobista 2. Przypadek rodzinna 3. Przypadek szkolna
  • METODOLOGICZNE POSTAWY BADAŃ WŁASNYCH 1. Cel badań i problemy badawcze 2. Zmienne i ich wskaźniki 3. Sposób, techniki i narzędzia badawcze 4. Teren i organizacja badań 5. Charakterystyka badanych
  • Przypadek OSOBISTA DZIECI Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ. WYNIKI BADAŃ 1. Obraz choroby 2. Stałe przedmioty choroby 3. Obraz siebie 4. Cenione wartości 5. Poczucie umiejscowienia kontroli zdrowia
  • Przypadek RODZINNA DZIECI Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ. WYNIKI BADAŃ 1. Status materialny rodzin 2. Postawy rodziców wobec dzieci chorych 3. Stosunki w rodzinach dzieci chorych
  • Przypadek SZKOLNA DZIECI Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ. WYNIKI BADAŃ 1. Społeczne przystosowanie dzieci 2. Stosunki dziecka chorego z rówieśnikami z klasy 3. Stosunki dziecka chorego z nauczycielami ?
  • REFLEKSJE KOŃCOWE
  • IMPLIKACJE DLA PRAKTYKI

Czym jest znaczenie w Słownik na D .