dziecko zaburzeniami rozwoju co to znaczy
Co znaczy Dziecko z zaburzeniami w rozwoju?. Co to jest narzędzi pozwalających na zdiagnozowanie.

Czy pomocne?

Dziecko z zaburzeniami w rozwoju

Definicja z ang. Child with development disorders, z niem. Kind mit Entwicklungsstörungen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Impuls, Kraków 2006, wyd. 2, Oprawa: miękka foliowana,308 str., Wymiary: 160 x 235 mm , Waga: 0.53 kg
Zagadnienia: dziecko zaburzeniami rozwoju
ISBN: ISBN 83-7308-725-7
Opis: Prezentowana publikacja zawiera przegląd metod, technik i narzędzi pozwalających na zdiagnozowanie dysfunkcyjności rozwoju dziecka w różnych obszarach życia, będąc równocześnie wprowadzeniem w problematykę oddziaływań terapeutycznych w różnego typu nieprawidłowościach. Przedstawione propozycje nie są gotowymi receptami na rozwiązanie wszystkich problemów dzieci z zaburzeniami w rozwoju, jednak mogą być inspiracją dla planowania i realizowania działań wspomagających prawidłowy rozwój. Autorzy książki żywią nadzieję, iż publikacja zainspiruje Czytelników do nowych poszukiwań, udzieli odpowiedzi na pytania, rozwiąże choćby małe dylematy diagnostyczne i terapeutyczne, a tym samym pokaże, jak dotrzeć do w najwyższym stopniu zagmatwanych labiryntów funkcjonowania dziecka z zaburzeniami w rozwoju.
Spis treści:
  • Wstęp
  • ROZPOZNANIE – RÓŻNE PODEJŚCIA DIAGNOSTYCZNE Diagnoza dziecka z zaburzeniami w rozwoju – konteksty definicyjne Definicja diagnozy psychologicznej i problem testowego diagnozowania intelektu Podejście diagnostyczne wobec dzieci z niepełnosprawnością intelektualną Diagnoza i leczenie deficytów poznawczych dziecka autystycznego na podstawie koncepcji teorii umysłu O dwóch takich, co... dostali diagnozę
  • leczenie – WSPIERANIE – Nauka Programy wczesnej interwencji Lovaasa i Greenspana w terapii małego dziecka z autyzmem ADHD – leczenie czy inne spojrzenie na dziecko? Czytanie mapy czy recytowanie wiersza? Strategie utrwalania wiedzy poprzez dzieci z uszkodzonym słuchem leczenie przez dramę dziecka napotykającego na trudności szkolne Dziecięce uczestniczenie w działaniach artystycznych Dolnośląski Ośrodek Osób Twórczych - jako przykład zintegrowanych działań dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej Improwizacje na dziecięcych instrumentach perkusyjnych w muzykoterapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi Wczesne wspomaganie rozwoju psychomotorycznego małego dziecka z zastosowaniem sposoby Castillo Moralesa Nauczanie kierowane dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym Wpływ rehabilitacji w wodzie na usprawnianie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa i dzieci z autyzmem Aktywności ruchowa jako forma rehabilitacji młodzieży i dzieci niewidomych i słabowidzacych na przykładzie zimowych obozów integracyjnych Nauka seksualna uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną
  • RODZINA W ASPEKCIE DIAGNOZY I TERAPII ZABURZEŃ ROZWOJU DZIECI Niedoceniony w wychowaniu dziecka – świat uczuć Podejście ukierunkowane na rodzinę we współczesnej teorii i praktyce wczesnej interwencji Diagnoza rodziny biologicznej w pracy z wychowankiem domu dziecka Porozumiewanie się dziecka z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w codziennych przypadkach

Czym jest znaczenie w Słownik na D .