elementy teorii wyboru co to znaczy
Co znaczy wyboru społecznego - wprowadzenie i?. Co to jest odpowiedzi na praktyczną potrzebę.

Czy pomocne?

Elementy teorii wyboru społecznego - wprowadzenie i wybór tekstów

Definicja z ang. Elements of the theory of social choice - the introduction and selection of texts, z niem. Elemente der Theorie der sozialen Wahl - die Einführung und Auswahl der Texte.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: SCHOLAR, Warszawa 2001, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,275 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.59 kg
Zagadnienia: elementy teorii wyboru
ISBN: ISBN 83-88495-21-6
Opis: Teoria wyboru społecznego powstała pod koniec XVIII w. w odpowiedzi na praktyczną potrzebę usprawnienia sposobów podejmowania decyzji zbiorowych. Jej intensywny rozwój w XX w. rozpoczął się od opublikowania w 1951 r. monografii Social Choice and Individual Values Kennetha J. Arrowa, laureata Nagrody Nobla w 1972 r. w zakresie ekonomii. Poważny wkład do rozwoju tej teorii wnieśli również inni nobliści: James M. Buchanan (1986), John C. Harsanyi, John F. Nash, Reinhard Selten (1994), a przede wszystkim Amartya K. Sen, który Nagrodę Nobla otrzymał w 1998 r. Potrzeba namysłu nad metodami podejmowania społecznych decyzji nie wymaga uzasadnienia. W przeciwieństwie od decyzji indywidualnych, podejmowanych regularnie w sposób intuicyjny, decyzje społeczne zawsze muszą być podejmowane dzięki wyraźnie określonej sposoby. Wybór sposoby, która zostanie zastosowana w danej sytuacji, niejednokrotnie przesądza o tym, jaka decyzja społeczna zostanie podjęta. W związku z tym zrozumiałe są zaciekłe duży o to, którą z możliwych metod (np. ordynacji wyborczych) należy zastosować. Chociaż powszechnie uważane jest, iż decyzje społeczne należy podejmować demokratycznie, dobra dzielić sprawiedliwie i respektować autonomię osób i ich prawa indywidualne, nie ma jednak zgody co do metody rozumienia powyższych wymogów. Teoria wyboru społecznego usiłuje odpowiedzieć na pytania: co oznaczają te oczekiwania i czy możliwe jest ich spełnienie? Kształtowała się przede wszystkim dzięki pracom ekonomistów i matematyków. Aktualnie jej zaplecze stanowią raczej nauki polityczne. W Polsce do jej rozpowszechnienia i rozwoju przyczynili się socjologowie, ekonomiści i matematycy. Można oczekiwać, iż stosunkowo zmian dokonujących się w naukach politycznych znajdzie ona własne miejsce także w tej dziedzinie.
Spis treści:
  • 1. Problemy i sposoby teorii wyboru społecznego
  • 2. Racjonalność i wybór społeczny
  • 3. Paradoksy agregacji preferencji
  • 4. Regułą większościowa
  • 5. Wprowadzenie do analizy procedur głosowania
  • 6. Głosowanie aprobujące
  • 7. sposoby głosowania i mechanizmy wyborcze
  • 8. Teoretyczne granice maksymalnego zniekształcenia: kilka analitycznych wniosków na temat mechanizmów wyborczych
  • 9. Tak proporcjonalnie, jak to tylko możliwe
  • 10. Sprawiedliwość a informacyjna podstawa wyboru społecznego

Czym jest znaczenie w Słownik na E .