epidemiologia wprowadzenie co to znaczy
Co znaczy wprowadzenie i metody badań?. Co to jest koncepcje epidemiologii i sposoby umożliwiające.

Czy pomocne?

Epidemiologia - wprowadzenie i metody badań

Definicja z ang. Epidemiology - the introduction and test methods, z niem. Methoden der Einführung und Test - Epidemiologie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,267 str., Wymiary: 165 x 240 mm
Zagadnienia: epidemiologia wprowadzenie
ISBN: ISBN 83-200-2340-8
Opis: To jest nowoczesny książka, gdzie przedstawiono aktualne koncepcje epidemiologii i sposoby umożliwiające ustalenie roli czynników środowiskowych i pozaśrodowiskowych w kształtowaniu zdrowia ludności. Sporo uwagi poświęcono wyjaśnieniu roli epemiologii w zapobieganiu chorobom przewlekłym, kształtowaniu polityki zdrowotnej i promocji zdrowia. Przedstawiono także zasady formułowania hipotez epidemiologicznych w przypadkach klinicznych i populacyjnych i metody ich weryfikowania w czasie badań obserwacyjnych i eksperymentalnych.
Spis treści:
 • 1. Podstawowe definicje i pojęcia
 • 2. Zapobieganie chorobom
 • 3. Ocena stanu zdrowia zbiorowości
 • 4. Badanie umieralności
 • 5. Badanie rozpowszechniania chorób (zachorowalność i chorobowość)
 • 6. Źródła informacji o stanie zdrowia zbiorowości
 • 7. Strategia badań epidemiologicznych
 • 8. Epidemiologia opisowa
 • 9. Badania obserwacyjne retrospektywne (kliniczno-kontrolne)
 • 10. Badania obserwacyjne prospektywne (kohortowe)
 • 11. Badania eksperymentalne (losowe badania kontrolowane)
 • 12. Wczesne wykrywanie chorób (badanie przesiewowe)
 • 13. Sposoby oceny trafności diagnozy lekarskiej
 • 14. Wnioskowanie o czynnikach ryzyka i przyczynowości chorób
 • 15. Sposoby analizy wyników badań epidemiologicznych nad czynnikami ryzyka i etiologią choroby
 • 16. Planowanie badania epidemiologicznego nad uwarunkowaniami środowiskowymi choroby
 • 17. Sposoby doboru próby losowej do badań epidemiologicznych
 • 18. Wywiad w badaniach epidemiologicznych
 • 19. Wybór i definiowanie zmiennych

Czym jest znaczenie w Słownik na E .