epidemiologia zaburzeń co to znaczy
Co znaczy Epidemiologia zaburzeń psychicznych?. Co to jest epidemiologii psychiatrycznej, pomiędzy.

Czy pomocne?

Epidemiologia zaburzeń psychicznych

Definicja z ang. Epidemiology of mental disorders, z niem. Epidemiologie psychischer Störungen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Kraków 2003, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,108 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.22 kg
Zagadnienia: epidemiologia zaburzeń
ISBN: ISBN 83-86826-90-8
Opis: Aktualnie obserwuje się w świecie wielką dynamikę w rozwoju epidemiologii psychiatrycznej, pomiędzy innymi dzięki bardziej zoperacjonalizowanemu podejściu do klasyfikacji zaburzeń psychicznych, zbliżeniu się dwu mechanizmów klasyfikacji 1CD-10 i DSM IV i stworzeniu odpowiednich strukturalizowanych narzędzi badawczych umożliwiających szeroką eksplorację zagadnienia. Pozwoliło to na przeprowadzenie wielu nowych badań o zasięgu ponadnarodowym, których wyniki umożliwiają postęp w dziedzinie prewencji, diagnostyki i leczenia zaburzeń psychicznych (na przykład The World Mental Health Iniciative of ICPE). Istotne, iż większość narzędzi jest już dostępna w Polsce. Przed podjęciem dużych badań populacyjnych ogólnopolskich czy paneuropejskich, warto jednak przyjrzeć się dotychczasowym polskim doniesieniom z zakresu epidemiologii zaburzeń psychicznych.
Spis treści:
  • wyraz wstępne
  • Sposoby i narzędzia wykorzystywane w badaniach epidemiologicznych w psychiatrii
  • Rozpowszechnienie zespołów otępiennych w podeszłym wieku
  • Projekt CASCADE Kraków jako źródło informacji epidemiologicznej dotyczącej zaburzeń poznawczych w wieku podeszłym w Polsce
  • Rozpowszechnienie związanych z alkoholem zaburzeń zdrowia w Polsce w latach dziewięćdziesiątych
  • Epidemiologia schizofrenii
  • Epidemiologia zaburzeń afektywnych
  • Zaburzenia depresyjne u młodzieży w okresie transformacji społecznej
  • Epidemiologia zaburzeń nerwicowych
  • Zaburzenia psychiczne w obszarach społecznych miast

Czym jest znaczenie w Słownik na E .