higiena profilaktyka co to znaczy
Co znaczy profilaktyka w zawodach medycznych?. Co to jest poświęcają dostatecznie wiele miejsca.

Czy pomocne?

Higiena - profilaktyka w zawodach medycznych

Definicja z ang. Hygiene - prevention in the medical professions, z niem. Hygiene - Prävention in den medizinischen Berufen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: AM Poznań, Poznań 2002, wyd. 2, Oprawa: miękka foliowana,251 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.45 kg
Zagadnienia: higiena profilaktyka
ISBN: ISBN 83-88732-70-6
Opis: Dotychczas istniejące podręczniki z zakresu higieny nie poświęcają dostatecznie wiele miejsca zagadnieniom środowiska medycznego, co skutkuje, iż studenci kierunków medycznych często uważają ten element za bardzo teoretyczny. Skrypt ten niewątpliwie pozwoli na przełamanie tego mylnego osądu. Niezwykle cenne okazuje się zamieszczenie przy każdym rozdziale wykazu aktualnych przepisów prawnych. I tam, gdzie to dotyczy anonsowania przygotowanych zmian tych przepisów. Skrypt jest przygotowany starannie graficznie. Będzie przydatny nie tylko dla studentów kierunków medycznych, lecz również i w codziennej działalności jednostek podstawowej opieki zdrowotnej i równoważnych im placówek, a również dla pielęgniarek oddziałowych w szpitalach i na kursach dokształcających dla pielęgniarek.
Spis treści:
 • I. Zagrożenia zawodowe personelu medycznego
 • 1. Podział zagrożeń zawodowych
 • 2. Zagrożenia zawodowe lekarzy w aspekcie epidemiologii i ergonomii
 • 3. Szczepienia ochronne
 • 4. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • 5. Zagrożenia zdrowia psychicznego
 • 6. Zagrożenia uzależnieniami
 • II. Higiena w zakładach opieki zdrowotnej
 • 1. Jakość wymogiem współczesności
 • 2. Ogólne zasady sanitarno-epidemiologiczne
 • 3. Higiena, ochrona i pielęgnacja skóry rąk
 • 4. Profilaktyka zakażeń krwiopochodnych
 • 5. Zakażenia szpitalne
 • 6. Zapobieganie zakażeniom szpitalnym
 • III. Wytyczne sanitarno-epidemiologiczne dotyczące zakładów opieki zdrowotnej
 • 1. Blok operacyjny
 • 2. Prywatna praktyka lekarska
 • 3. Laboratorium diagnostyczne
 • 4. Prosektorium
 • IV. Medycyna a prawo
 • 1. Problemy profilaktyki w prawie pracy
 • 2. Podstawowe zasady odpowiedzialności karnej, cywilnej i zawodowej
 • 3. Skargi przeciwko lekarzom i zakładom opieki zdrowotnej
 • 4. Powództwa o odszkodowania za zakażenia szpitalne

Czym jest znaczenie w Słownik na H .