kardiochirurgia dziecięca co to znaczy
Co znaczy Kardiochirurgia dziecięca tom 1-2?. Co to jest Skalskiego i Zbigniewa Religi, jest.

Czy pomocne?

Kardiochirurgia dziecięca tom 1-2

Definicja z ang. Cardio children tom 1-2, z niem. Cardio Kinder tom 1-2.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2003, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,920 str., Wymiary: 165 x 245 mm , Waga: 1.54 kg
Zagadnienia: kardiochirurgia dziecięca
ISBN: ISBN 83-7164-338-1
Opis: ''Kardiochirurgia dziecięca'', pod redakcją Janusz Skalskiego i Zbigniewa Religi, jest prawdziwym wydarzeniem na rynku wydawnictw medycznych. To pierwsze w Polsce dokonanie edytorskie, próbujące przedstawić w sposób jak w najwyższym stopniu wyczerpujący całokształt problemów, z którymi zmaga się kardiochirurgia wad wrodzonych. Zaproszenie do współpracy szerokiego grona specjalistów z różnych ośrodków stwarza Czytelnikowi okazję do zapoznania się z różnorodnością technik i protokołów postępowania (...). Pojawienie się dzieła o tym rozmiarze jest wydarzeniem wyjątkowym, świadczącym o rosnącej randze i, w pewnym sensie, emancypacji tej dziedziny wiedzy. Kardiochirurgię wad wrodzonych, mimo, iż nie jest specjalnością wydzielona, cechuje gdyż znaczna autonomia wynikająca z odmienności fizjologii i patofizjologii wieku rozwojowego.
Spis treści:
 • TOM I
 • 1. Historia kardiochirurgu dziecięcej w Polsce
 • 2. Metoda krążenia pozaustrojowego u dzieci
 • 3. Wykorzystanie hemodylucji u dzieci
 • 4. Ochrona mięśnia sercowego
 • 5. Znieczulenie w kardiochirurgii wad wrodzonych
 • 6. Wykorzystanie hipotermii w leczeniu wrodzonych wad serca
 • 7. Zabiegi łagodzące
 • 8. Operacje metodą Fontana
 • 9. Małoinwazyjna i kosmetyczna kardiochirurgia dziecięca
 • 10. Leczenie interwencyjne zaburzeń rytmu serca (i niektóre zagadnienia z elektrofizjologii)
 • 11. Cewnikowania interwencyjne we wrodzonych wadach serca
 • 12. Opieka pooperacyjna w kardiochirurgii dziecięcej
 • 13. Pozaustrojowe utlenowanie krwi (ECMO)
 • 14. Nadciśnienie płucne
 • 15. Zespół uogólnionej reakcji zapalnej w leczeniu operacyjnym wrodzonych wad serca
 • 16. Urazy serca u dzieci
 • 17. Zakażenia miejscowe rany operacyjnej
 • 18. Zaburzenia hemostazy w kardiochirurgii
 • 19. Techniki videotorakoskopowe w wadach wrodzonych serca i naczyń
 • 20. Wrodzony ubytek worka osierdziowego
 • 21. Wady przewodozależne
 • 22. Problemy leczenia wady wrodzonej serca skojarzonej z wadami innych narządów
 • 23. Zespoły heterotaksji u dzieci
 • 24. Przeszczepy serca i serca i płuc u dzieci
 • 25. Krążenie wspomagane i zastępcze
 • TOM II
 • 1. Przetrwały przewód tętniczy
 • 2. Zwężenie cieśni aorty
 • 3. Przerwany łuk aorty
 • 4. Wadliwe połączenia międzyprzedsionkowe i częściowy nieprawidłowy spływ żył płucnych
 • 5. Całkowity nieprawidłowy spływ żył płucnych
 • 6. Serce trójprzedsionkowe (lewe)
 • 7. Nieprawidłowości spływu żylnego systemowego
 • 8. Chirurgia wad lewego ujścia żylnego
 • 9. Chirurgia wad lewego ujścia tętniczego
 • 10. Ubytek przegrody międzykomorowej serca
 • 11. Wspólny kanał przedsionkowo-komorowy
 • 12. Zespół Fallota
 • 14. Całkowite przełożenie dużych naczyń
 • 15. Skorygowane przełożenie dużych naczyń
 • 16. Dwuodpływowa (dwuujściowa) prawa komora
 • 17. Dwuodpływowa (dwuujściowa) lewa komora DOLV
 • 18. Komora dwunapływowa
 • 19. Zespół niedorozwoju lewego serca
 • 20. Zwężenie zastawki tętnicy płucnej
 • 21. Zarośnięcie (atrezja) tętnicy płucnej bez ubytku w przegrodzie międzykomorowej
 • 22. Zespół wrodzonego braku zastawki tętnicy płucnej (absent pulmonary valve syndrome)
 • 23. Zarośnięcie (atrezja) zastawki trójdzielnej
 • 24. Anomalia (zespól) Ebsteina
 • 26. Przetoki naczyniowe
 • 27. Wrodzone nieprawidłowości unaczynienia serca
 • 28. Tętniak zatoki aortalnej (Valsalvy)
 • 29. Tunel aortalno-komorowy (wrodzone połączenie aorty z lewą komorą)
 • 30. Guzy serca
 • 31. Ectopia cordis i rozszczepy mostka
 • 32. Kardiochirurgia zroślaków (bliźniąt syjamskich)
 • Indeks osób
 • Indeks rzeczowy
 • Wiadomości o redaktorach
 • Wiadomości o recenzentach

Czym jest znaczenie w Słownik na K .