kardiodiabetologia co to znaczy
Co znaczy Kardiodiabetologia?. Co to jest umiejętności i badania kardiologiczne w diabetologii są.

Czy pomocne?

Kardiodiabetologia

Definicja z ang. Kardiodiabetologia, z niem. Kardiodiabetologia.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Via Medica, Gdańsk 2002, wyd. 1, Oprawa: twarda,328 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 1.00 kg
Zagadnienia: kardiodiabetologia
ISBN: ISBN 83-89012-85-5
Opis: Zarówno problemy diabetologiczne w kardiologii, jak i umiejętności i badania kardiologiczne w diabetologii są mocno ugruntowaną sferą działań bardzo wielu lekarzy. Wynika to z silnego patofizjologicznego wpływu cukrzycy na układ krążenia i z dużej liczby chorych, którzy wymagają leczenia wielospecjalistycznego. Fakt i zakres przenikania się diabetologii i kardiologii można określić mianem kardiodiabetologii, by podkreślić potrzebę takiej właśnie integracji dla dobra praktyki i badań naukowych. Monografia Kardiodiabetologia jest podsumowaniem prowadzonego poprzez Autorów i ich Zespoły wieloletniego programu klinicznego i badawczego w zakresie interdyscyplinarnych problemów diabetologii i kardiologii.
Spis treści:
 • CZĘŚĆ I. ZNACZENIE KLINICZNE I SPOŁECZNE PROBLEMÓW KARDIODIABETOLOGII. EPIDEMIOLOGIA CHORÓB SERCA W POPULACJI CHORYCH NA CUKRZYCĘ
 • Kierunki badań i działań kardiodiabetologii
 • Epidemiologia choroby niedokrwiennej serca w subpopulacji chorych na cukrzycę
 • CZĘŚĆ II. RYZYKO CHOROBY NIEDOKRWIENNEJ SERCA U CHORYCH NA CUKRZYCĘ. MOŻLIWOŚCI PREWENCJI I WCZESNEGO LECZENIA
 • A. Monosymptomatyczne czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca u chorych na cukrzycę
 • Swoiste, monosymptomatyczne czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca w populacji osób z hiperglikemią na czczo, hiperglikemią poposiłkową i cukrzycą. Taktyka prewencji 1
 • Styl życia a choroba niedokrwienna serca u chorych na cukrzycę typu 2. Taktyka prewencji 2
 • B. Aterogenne zespoły paracukrzycowe
 • Otyłość brzuszna i zespół metaboliczny. Aterogenny zespół paracukrzycowy 1
 • Nadciśnienie tętnicze. Aterogenny zespół paracukrzycowy 2
 • Dyslipidemia u chorych na cukrzycę. Aterogenny zespół cukrzycowy 3
 • Trombofilia cukrzycowa. Aterogenny zespół paracukrzycowy 4
 • Endoteliopatia. Aterogenny zespół paracukrzycowy 5
 • Albuminuria, proteinuria i nefropatia cukrzycowa. Aterogenny zespół paracukrzycowy 6
 • Interakcja menopauzy z cukrzycą. Aterogenny zespół paracukrzycowy 7
 • CZĘŚĆ III. ODRĘBNOŚCI DIAGNOSTYCZNE CHOROBY NIEDOKRWIENNEJ SERCA U CHORYCH NA CUKRZYCĘ
 • Algorytm diagnostyczny choroby niedokrwiennej serca u chorych na cukrzycę
 • Ostry zawał serca u chorych na cukrzycę: odrębności epidemiologiczne, diagnostyczne i terapeutyczne jako podstawa współpracy kardiodiabetologicznej w sali intensywnego nadzoru
 • Kardiomiopatia cukrzycowa i zaburzenia rytmu i przewodzenia u chorych na cukrzycę
 • Kardiologiczne implikacje badań nad molekularnymi podstawami działania pochodnych sulfonylomocznika
 • Zespół odnerwienia serca. Niewykorzystywane w praktyce możliwości diagnostyki i prewencji
 • Przewlekła niewydolność serca a cukrzyca
 • CZĘŚĆ IV. OPTYMALIZACJA LECZENIA CUKRZYCY W PREWENCJI CHOROBY NIEDOKRWIENNEJ SERCA
 • Intensywne, wieloczynnikowe leczenie cukrzycy i jego rola w zapobieganiu zespołom angiopatii cukrzycowej
 • Modyfikacja żywienia: diety cukrzycowe i hipolipemizujące
 • Dieta ubogotłuszczowa w zapobieganiu miażdżycy i jej powikłaniom
 • Intensyfikacja insulinoterapii
 • Farmakologiczne leczenie cukrzycy typu 2 zorientowane prewencyjnie. Intensyfikacja oparta na dowodach
 • Część V. Farmakoterapia choroby niedokrwiennej serca u chorych na cukrzycę
 • Kliniczna farmakologia leków kontrolujących pierwotne i wtórne ryzyko choroby niedokrwiennej serca i jej powikłań u chorych na cukrzycę
 • CZĘŚĆ VI. LECZENIE KARDIOCHIRURGICZNE U OSÓB Z CHOROBĄ NIEDOKRWIENNĄ SERCA I CUKRZYCĄ
 • Chirurgiczne leczenie choroby niedokrwiennej serca u chorych na cukrzycę

Czym jest znaczenie w Słownik na K .