karta lekarza zasady co to znaczy
Co znaczy zasady wykonywania zawodu lekarza w?. Co to jest postęp techniczny, nowe uwarunkowania.

Czy pomocne?

Karta Lekarza - zasady wykonywania zawodu lekarza w nowym tysiącleciu

Definicja z ang. Data Doctor - Rules governing the exercise of the medical profession in the new millennium, z niem. Data Doctor - Einzelheiten der Ausübung des ärztlichen Berufs im neuen Jahrtausend Regierungs.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Medycyna Praktyczna, Kraków 2002 Oprawa: zeszytowa,8 str., Wymiary: 205 x 295 mm , Waga: 0.06 kg
Zagadnienia: karta lekarza zasady
ISBN:
Opis: Zmiany zachodzące w ostatnich latach na świecie - lawinowy postęp techniczny, nowe uwarunkowania ekonomiczne, reorganizacja mechanizmów opieki zdrowotnej - stwarzają szereg problemów w wykonywaniu zawodu lekarza. W wielu państwach nastąpił spadek zaufania społecznego do lekarzy, niezbędnego do efektywnej pracy. By jednak to zaufanie odzyskać, lekarze muszą na nie w pełni zasługiwać. Zaistniała potrzeba określenia na nowo zasad wykonywania zawodu lekarza, które miałyby także wpływ na reformowanie mechanizmów ochrony zdrowia. Opracowania tych zasad podjęły się trzy organizacje: Europejska Federacja Towarzystw Internistycznych (EFIM), Fundacja Amerykańskiego Kolegium Lekarzy wspólnie z Amerykańskim Towarzystwem Medycyny Wewnętrznej (ACP-ASIM) i Fundacja Amerykańskiej Komisji Medycyny Wewnętrznej (ABIM). Dyskusja nad projektem toczyła się pomiędzy innymi w czasie spotkań Zarządu EFIM, w których uczestniczyli prezesi narodowych towarzystw internistycznych - w tym Towarzystwa Internistów Polskich. W wyniku tych prac powstała Karta Lekarza. Zgodnie z podjętymi zobowiązaniami zostanie ona rozpowszechniona w państwach Europy i w stanach zjednoczonych ameryki pośród lekarzy, przedstawiona władzom odpowiedzialnym za opiekę zdrowotną i stowarzyszeniom osób chorych. Karta zawiera trzy podstawowe zasady: nadrzędności dobra pacjenta, jego autonomii i sprawiedliwości społecznej, a również kolekcja zobowiązań zawodowych. Zobowiązania obejmują aspekty etyczne i organizacyjne pracy lekarza, dotyczą również jego kompetencji. Wykonywanie zawodu lekarza w Polsce jest dzisiaj wyjątkowo trudne. Trwa ciągły mechanizm reorganizacji opieki nad chorym, komplikowany trudnościami finansowymi. Równocześnie zachwiane zostało - zwłaszcza ostatnio - zaufanie do lekarzy. Oddając do rąk polskich lekarzy ten istotny dokument, jesteśmy przekonani, iż będzie on stanowił oparcie w "dochowaniu wierności zobowiązaniom wobec społeczeństwa" i przestrzeganiu zasad etyki zawodowej. Przekazując Kartę przedstawicielom władz, liczymy na pomoc we "wspólnym wysiłku na rzecz poprawy mechanizmu ochrony zdrowia dla dobra całego społeczeństwa". Przedstawiając zasady zawarte w Karcie środkom masowego przekazu, zwracamy się z prośbą o udział w odbudowaniu zaufania społeczeństwa do lekarzy.
Spis treści:

Czym jest znaczenie w Słownik na K .