kliniczne aspekty regulacji co to znaczy
Co znaczy Kliniczne aspekty regulacji oddychania?. Co to jest elementem dobrej jakości życia. U.

Czy pomocne?

Kliniczne aspekty regulacji oddychania

Definicja z ang. Clinical aspects of the regulation of breathing, z niem. Klinische Aspekte der Regulierung von Atem.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Alfa Medica Press, Bielsko-Biała 2001, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,192 str., Wymiary: 145*205 mm , Waga: 0.27 kg
Zagadnienia: kliniczne aspekty regulacji
ISBN: ISBN 83-88778-01-3
Opis: Zapobieganie zaburzeniom układu oddechowego jest ważnym elementem dobrej jakości życia. U podstaw skuteczności tego zapobiegania jest zrozumienie systemów zapewniających prawidłową czynność oddechową. Podręcznik jest przeglądem aktualnej wiedzy na temat nerwowej i chemicznej regulacji oddychania, regulacji czynności mięśni oddechowych, światła górnych dróg oddechowych, wzajemnych relacji pomiędzy chemoreceptorami oddechowymi a efektorem, którym są mięśnie oddechowe. Podręcznik przedstawia także zależności pomiędzy regulacją oddychania a kliniką chorób płuc. Podręcznik przeznaczona jest dla lekarzy różnych specjalności: pulmonologów, internistów, anestezjologów.
Spis treści:
 • 1. Nerwowa regulacja oddychania
 • 2. Chemiczna regulacja oddychania
 • 3. Równowaga kwasowo-zasadowa
 • 4. Mechanika oddychania
 • 5. Regulacja czynności mięśni oddechowych
 • 6. Kliniczne aspekty odpowiedzi oddechowej na hipoksję
 • 7. Zespół obturacyjnego bezdechu sennego i zaburzenia oddychania w czasie snu
 • 8. Sercowo-naczyniowe i oddechowe następstwa obturacyjnych bezdechów sennych
 • 9. Regulacja oddychania u chorych na astmę oskrzelową i u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc
 • 10. Starzenie się płuc a regulacja oddychania
 • 11. Interaktywne metody leczenia wentylacyjnego

Czym jest znaczenie w Słownik na K .