kliniczne sądowo co to znaczy
Co znaczy penitencjarne aspekty funkcjonowania?. Co to jest klinicznych i sądowo-penitencjarnych.

Czy pomocne?

Kliniczne i sądowo-penitencjarne aspekty funkcjonowania człowieka

Definicja z ang. Clinical and Forensic penitentiary aspects of human functioning, z niem. Klinische und Forensische Zuchthaus Aspekte der menschlichen Arbeits.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Impuls, Kraków 2007, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,304 str., Wymiary: 165 x 240 mm , Waga: 0.51 kg
Zagadnienia: kliniczne sądowo
ISBN: ISBN 978-83-7308-869-6
Opis: Podręcznik stanowi zestaw prac dotyczących problemów klinicznych i sądowo-penitencjarnych funkcjonowania człowieka. Zagadnienia te wpisują się w dziedzinę psychologii stosowanej, która poszerzając region swojego zainteresowania, zajmuje się wieloma formami zaburzeń i uwarunkowaniami zdrowia. W pracy wydzielono dwa obszary badań nad funkcjonowaniem psychicznym człowieka, jako podmiotu zainteresowań psychologii klinicznej w kontekście definicje normy i patologii. Autorzy przedstawiają wyniki badań nieznanych dotąd przejawów funkcjonowania chorych somatycznie i chorych przekraczających normy prawne. Rozwój nauk sądowych, w szczególności postęp w dziedzinie diagnozy i terapii, stwarza sytuacje wymagające poznawania i badania nowych okoliczności, które są przedmiotem oceny wymiaru sprawiedliwości. Postępująca interdyscyplinarność a równocześnie integracja nauk sądowych sprawia, iż wciąż powstają nowe obszary badań i dociekań, które starali się ukazać Autorzy tej publikacji. Adresatami pracy są studenci i praktycy psychologii, medycyny, prawa i pedagogiki.
Spis treści:
  • SKRÓCONY Lista TREŚCI
  • Część I. PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOLOGIA ZDROWIA 1. Psychologiczne aspekty chorób somatycznych 2. Problemy psychologiczne w ginekologii i położnictwie 3. Neuropsychologiczne systemy zachowania 4. Zagrożenia zdrowia – psychospołeczne uwarunkowania 5. Psychoterapia w praktyce klinicznej
  • Część II. PSYCHOLOGIA SĄDOWO-PENITENCJARNA 1. Opiniowanie sądowo-psychologiczne w ujęciu psychologicznym i prawnym 2. Wykluczenie społeczne a izolacja penitencjarna

Czym jest znaczenie w Słownik na K .