kompendium psychiatrii co to znaczy
Co znaczy psychiatrii, psychoterapii, medycyny?. Co to jest podręcznika psychiatrii i psychoterapii.

Czy pomocne?

Kompendium psychiatrii, psychoterapii, medycyny psychosomatycznej

Definicja z ang. Compendium of psychiatry, psychotherapy, psychosomatic medicine, z niem. Kompendium der Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,526 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.95 kg
Zagadnienia: kompendium psychiatrii
ISBN: ISBN 83-200-3091-9
Opis: Tj. przekład jedenastego wydania znanego niemieckiego podręcznika psychiatrii i psychoterapii, poszerzonego o zagadnienia medycyny psychosomatycznej. Wszystkie rozdziały książki zostały opracowane z uwzględnieniem ogromnego postępu, jaki nastąpił w takich dziedzinach medycyny. Koncepcja kompendium opiera się na systemie ICD-10, tak więc przedstawiono w nim europejski sposób postrzegania zaburzeń psychicznych, oddzielający aspekt opisowo-fenomenologiczny od etiologiczno-patogenetycznego. By ułatwić Czytelnikowi korzystanie z podręcznika, podzielono go na pięć części: podstawy ogólne, grupy zaburzeń, sposoby leczenia, dziedziny medycyny psychospołecznej, zagadnienia specjalne. Podręcznik jest adresowana do lekarzy psychiatrów, psychologów, pracowników społecznych i innych osób związanych zawodowo z psychiatrią, psychoterapią albo medycyną somatyczną. Może zainteresować także studentów medycyny i psychologii.
Spis treści:
  • PODSTAWY OGÓLNE 1. Badanie psychiatryczne i dochodzenie do rozpoznania 2. Klasyfikacja i mechanizm diagnostyczny 3. Epidemiologia i prewencja psychiatryczna
  • GRUPY ZABURZEŃ 4. Organiczne i objawowe zaburzenia psychiczne 5. Zaburzenia spowodowane zażywaniem substancji psychoaktywnych 6. Schizofrenie i zaburzenia urojeniowe 7. Zaburzenia afektywne 8. Zaburzenia lękowe 9. Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (nerwica natręctw) 10. Reakcje na mocny stres i zaburzenia adaptacyjne 11. Zaburzenia dysocjacyjne i występujące pod postacią somatyczną 12. Inne zaburzenia z udziałem czynników psychologicznych/psychogennych 13. Zaburzenia psychosomatyczne 14. Zaburzenia seksualne 15. Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych 16. Upośledzenie umysłowe 17. Zaburzenia psychiczne wieku dziecięcego i młodzieńczego
  • Sposoby LECZENIA 18. Sposoby leczenia w psychiatrii, psychoterapii i psychosomatyce: zarys 19. Lecznie psychofarmakologiczne 20. Inne sposoby biologiczne 21. Psychoanaliza i inne sposoby psychologii głębi 22. Leczenie behawioralna 23. Psychoterapia ukierunkowana na klienta 24. Psychoanalityczna psychoterapia grupowa i sposoby pokrewne 25. Podejście poznawczo-behawioralne w psychoterapii grupowej 26. Leczenie małżeńska i rodzinna 27. Inne sposoby (psycho)terapeutyczne 28. Socjoterapia 29. Psychoedukacja, poradniki dla pacjentów, podręczniki samopomocy 30. Leczenie psychofarmakologiczna w nagłych sytuacjach 31. Psychoterapia krótkoterminowa i interwencja kryzysowa
  • DZIEDZINY MEDYCYNY PSYCHOSPOŁECZNEJ 32. Psychiatria społeczna i opieka środowiskowa 33. Psychiatria sądowa 34. Gerontopsychiatria 35. Medycyna psychosomatyczna z zarysem wiedzy o nerwicach 36. Psychiatria i psychoterapia dzieci i młodzieży 37. Psychiatria i psychosomatyka konsultacyjna i liaison
  • ZAGADNIENIA SPECJALNE 38. Czynniki ważne dla przebiegu i leczenia zaburzeń psychicznych 39. Śmiertelność i samobójstwa powiązane z zaburzeniami psychicznymi 40. Etyka w psychiatrii 41. Kierowanie jakością w psychiatrii i psychoterapii 42. Medycyna oparta na dowodach 43. Potwierdzenie skuteczności leczenia w psychiatrii i psychoterapii 44. Kształcenie psychoterapeutyczne i superwizja 45. Literatura uzupełniająca Literatura w języku polskim Ustawa o ochronie zdrowia publicznego Skorowidz

Czym jest znaczenie w Słownik na K .