komunikacja interpersonalna co to znaczy
Co znaczy interpersonalna w pracy socjalnej?. Co to jest jak ważne miejsce w kształceniu zawodowym.

Czy pomocne?

Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej

Definicja z ang. Interpersonal Communication in Social Work, z niem. Zwischenmenschliche Kommunikation in Social Work.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1999, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,157 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.23 kg
Zagadnienia: komunikacja interpersonalna
ISBN: ISBN 83-7164-155-9
Opis: Żadnego z praktyków pracy socjalnej nie trzeba przekonywać, jak ważne miejsce w kształceniu zawodowym zajmuje komunikacja interpersonalna. To właśnie od jej prawidłowego przebiegu zależy powodzenie kontaktu z klientem, a nawet sukces stosowanej pomocy. Autorzy zadbali o przejrzystość wywodu i jego dostosowanie do specyficznych potrzeb odbiorców, doskonałe połączenie teorii i praktyki – usystematyzowane informacje teoretyczne są poparte licznymi przykładami. Znajdziemy tu zatem podstawowe wiadomości o komunikacji; języku; komunikacji pozawerbalnej; a również o barierach i sposobach ich pokonywania. Dużo uwagi poświęcono nietypowym sytuacjom komunikacyjnym (zasady dobrego prowadzenia rozmów telefonicznych), uważnemu słuchaniu i praktycznej analizie stylów komunikacyjnych (między innymi NLP). Szczególne znaczenie ma rozdział poświęcony działaniu w przypadkach konfliktowych zawierający praktyczne porady i ćwiczenia dotyczące sposobów analizy konfliktu i zachowania się.
Spis treści:
 • Wprowadzenie
 • Komunikacja interpersonalna (prolegomena)
 • Szkła percepcji a więc rola percepcji w procesach komunikacji interpersonalnej
 • Język giętki
 • Kto ma uszy, niechaj słucha..., a więc o uważnym słuchaniu
 • Komunikacja pozawerbalna
 • Wybrane bariery komunikacyjne
 • Metody pokonywania barier w komunikacji interpersonalnej
 • Ignorowanie przekazów niezgodnych z naszymi przekonaniami
 • Syndrom myślenia grupowego — zaburzenia obiegu informacji w grupach
 • Działanie w przypadkach konfliktowych
 • Nietypowe sytuacje komunikacyjne — prowadzenie rozmów telefonicznych
 • Praktyczna badanie stylów komunikacyjnych
 • Zamiast zakończenia.
 • Bibliografia

Czym jest znaczenie w Słownik na K .