komunikacja między ludźmi co to znaczy
Co znaczy LUDŹMI. Motywacja, wiedza i?. Co to jest komunikowania się: - pokazuje, jak wiedza.

Czy pomocne?

KOMUNIKACJA MIĘDZY LUDŹMI. Motywacja, wiedza i umiejętności.

Definicja z ang. COMMUNICATION BETWEEN PEOPLE. Motivation, knowledge and skills., z niem. Kommunikation zwischen Menschen. Motivation, Wissen und Fähigkeiten..

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,744 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 1.12 kg
Zagadnienia: komunikacja między ludźmi
ISBN: ISBN 83-01-14939-0
Opis: Podręcznik wybitnych specjalistów w obszarze skutecznego komunikowania się: - pokazuje, jak wiedza, motywacja i zdolności wpływają na nasze umiejętności komunikacyjne; - przedstawia podstawowe zasady komunikacji i uczy, jak z nich korzystać w celu skuteczniejszego komunikowania się z innymi; - omawia kluczowe wyzwania i zagrożenia w różnych przypadkach komunikacyjnych i wskazuje, jak zwalczyć trudności w tym zakresie, by osiągnąć osobisty i zawodowy efekt. Podręcznik podzielona jest na części obejmujące: Część I: Podstawy wiedzy o komunikacji pomiędzy ludźmi mówi, czym jest komunikacja, jakim narzędziem komunikowania jest język, czym charakteryzują się odmienne kanały przekazywania treści, jaką rolę w procesie komunikacji odgrywa słuchanie i tym podobne Część II: Komunikacja interpersonalna przedstawia zagadnienia komunikacji w różnych kontekstach komunikacyjnych. Część III: Komunikacja w małych grupach omawia mechanizmy przekazywania informacji, mechanizmy decyzyjne i kształtowanie sieci relacji w grupie. Część IV: Przemawianie publiczne ukazuje najważniejsze aspekty przemawiania publicznego. Podręcznik posiada także bonus poświęcony sytuacji wywiadu, szczególnie ważny dla osób uczestniczących w rozmowach kwalifikacyjnych, przeprowadzających wywiady terapeutyczne czy także prowadzących śledztwo dziennikarskie. Każdy rozdział zawiera: - krótkie podsumowanie i słowa główne, a więc najważniejsze omówione terminy i zagadnienia; - testy umożliwiające ocenę własnej motywacji, wiedzy i zdolności komunikacyjnych; - zadania indywidualne i dla grup, pozwalające zastosować zdobytą wiedzę w praktyce; - ciekawe i rozbudowane przykłady ilustrujące przedstawiane zagadnienia teoretyczne; - pełne teksty kilku szczegółowo omawianych przemówień. Podręcznik jest idealną pomocą dydaktyczną. Obok definicji, twierdzeń i hipotez podaje przykłady z życia i analizuje je w świetle przedstawianych zasad i strategii komunikacyjnych.
Spis treści:

Czym jest znaczenie w Słownik na K .