kryzysy rozwojowe wieku co to znaczy
Co znaczy wieku dziecięco-młodzieżowego a?. Co to jest toku naturalnego procesu przemian.

Czy pomocne?

Kryzysy rozwojowe wieku dziecięco-młodzieżowego a możliwości społecznego wsparcia

Definicja z ang. Crises developmental age for children and youth and the possibilities of social support, z niem. Krisen Entwicklungsalter für Kinder und Jugendliche und die Möglichkeiten der sozialen Unterstützung.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Impuls, Kraków 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,203 str., Wymiary: 160 x 235 mm , Waga: 0.36 kg
Zagadnienia: kryzysy rozwojowe wieku
ISBN: ISBN 83-7308-376-6
Opis: Kryzysy rozwojowe u dzieci i młodzieży mogą występować w toku naturalnego procesu przemian rozwojowych. Czas przejścia od stadium dziecka do stadium młodzieży to okres, gdzie następuje zmiana tożsamości, a więc czas ten wiąże się z niebezpieczeństwem wystąpienia kryzysów rozwojowych. czas kryzysowy może sprzyjać pojawianiu się różnorodnych zaburzeń. Pierwsza część książki dotyczy źródeł i rodzajów kryzysów. Należy tu zwrócić szczególną uwagę na pełnienie ról rodzicielskich, w sposób, który stanowi zagrożenie dla rozwoju dzieci i młodzieży i wyzwala poczucie alienacji młodzieży w okresie dorastania. Metodą dezadaptacji będzie również dokuczanie rówieśnikom, a więc przemoc demonstrowana poprzez uczniów szkolnych. Następne problemy poruszane w tej części dotyczą kryzysu okresu dorastania, zachowań problemowych występujących u dzieci z autyzmem i dodatkową niepełnosprawnością intelektualną i sytuacji kryzysowych u dzieci i młodzieży z czynnościowymi zaburzeniami układu krążenia. Druga część książki opisuje problematykę przeżywania sytuacji kryzysowych w wieku dziecięco-młodzieżowym w kontekście wsparcia społecznego, a więc pomocy psychologicznej, pedagogicznej albo terapeutycznej. Publikacja adresowana jest do grona specjalistów takich, jak: psychologowie, terapeuci i pedagodzy pracujący z dziećmi i młodzieżą i do studentów tych kierunków.
Spis treści:
  • Wstęp
  •  Część I – Wybrane ŹRÓDŁA KRYZYSÓW ROZWOJU WIEKU DZIECIĘCEGO O genezie kryzysów młodego człowieka. Dlaczego nie pozwalamy osobie niepełnoletniej być człowiekiem Zmiany w rozumieniu i pełnieniu ról rodzicielskich jako zagrożenie dla rozwoju dzieci i młodzieży Dokuczanie rówieśnikom jako forma przemocy demonstrowanej poprzez uczniów szkolnych Kryzys okresu dorastania. Metody radzenia sobie poprzez młodzież z poczuciem alienacji Sytuacje kryzysowe u dzieci i młodzieży z czynnościowymi zaburzeniami układu krążenia Zachowania problemowe występujące u dzieci z autyzmem i dodatkową niepełnosprawnością intelektualną – próby radzenia sobie z nimi
  • Część II - PRZEŻYWANIE SYTUACJI KRYZYSOWYCH W WIEKU DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWYM I WSPARCIE SPOŁECZNE Nooterapia w wychowaniu młodzieży a sytuacje kryzysowe Źródła i manifestacje kryzysu w okresie adolescencji. Możliwości psychologicznych oddziaływań na przykładzie młodzieżowych grup terapeutycznych Młodzieżowa Grupa Profilaktyczna jako próba tworzenia alternatywnych działań młodzieży zagrożonej patologią Neuropsychologiczna pomoc młodym osobom po urazach czaszkowo-mózgowych Informowanie dzieci  o rozpoznaniu choroby nowotworowej jako przedmiot leczenia Schemat działania opiekuńczo-interwencyjnego w opiece paliatywnej nad dzieckiem śmiertelnie chorym. Perspektywa pedagogiczna

Czym jest znaczenie w Słownik na K .