kształcenie umiejętności co to znaczy
Co znaczy umiejętności ruchowych - podstawy?. Co to jest wskutek urazu bądź choroby - traci nabyte.

Czy pomocne?

Kształcenie umiejętności ruchowych - podstawy teoretyczne oraz aspekty praktyczne. Podręcznik dla studentów fizjoterapii.

Definicja z ang. Training of motor skills - theoretical and practical aspects. Handbook for physiotherapy students., z niem. Training der motorischen Fähigkeiten - theoretische und praktische Aspekte. Handbuch für Physiotherapie Studenten..

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Śląska Akademia Medyczna, Katowice 2002, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,206 str., Wymiary: 170 x 240 mm
Zagadnienia: kształcenie umiejętności
ISBN: ISBN 83-88895-56-7
Opis: W życiu zdarzają się niestety sytuacje, kiedy to człowiek - wskutek urazu bądź choroby - traci nabyte wcześniej umiejętności ruchowe, kiedy jego możliwości w tym zakresie ulegają ograniczeniu. Pojawia się wtedy potrzeba reedukacji ruchowej, czyli ponownego nauczenia wykonywania określonych ruchów, a jeżeli to nie jest możliwe, wytworzenia zastępczych możliwości ruchowych, aby dana osoba mogła sobie radzić w codziennym życiu. Takie postępowanie jest między innymi domeną usprawniania, z jakim mamy do czynienia w procesie rehabilitacji różnych osób. Kształcenie umiejętności ruchowych nie jest, wbrew pozorom, sprawą łatwą. Wprawdzie nabywanie niektórych umiejętności zachodzi spontanicznie, ale kształtowanie większości z nich wymaga specjalnego podejścia, z zachowaniem wszelkich zasad dydaktyki, a przede wszystkim ze zrozumieniem podłoża tego procesu. O możliwościach ruchowych człowieka decyduje gdyż sporo różnorodnych czynników, między innymi natury anatomicznej, biomechanicznej, fizjologicznej, neurofizjologicznej, psychologicznej i tak dalej Przypadek staje się bardziej skomplikowana, gdy mamy do czynienia ze stanem po urazie, czy z określoną chorobą, czyli ze stanem patologicznym utrudniającym ruchy człowieka. Na bonus niekiedy mamy do czynienia z nauką ruchową przebiegającą w odmiennych warunkach - na przykład w przypadku czy schorzeń wrodzonych. Racjonalne podejście do kształcenia umiejętności ruchowych - zarówno w warunkach fizjologicznych, jak i patologicznych - musi więc uwzględniać wspomniane czynniki, jako iż właściwe prowadzenie edukacji czy reedukacji ruchowej nie jest możliwe bez odpowiednich podstaw z powyższego zakresu.
Spis treści:
 • 1. Kształcenie umiejętności ruchowych
 • 2. Akty ruchowe w różnych ujęciach - rozwojowym, kinezjologicznym i ergonomicznym
 • 3. Uczenie się i nauczanie czynności ruchowych
 • 4. Uwarunkowania i możliwości motorycznej edukacji i reedukacji
 • 5. Fazy opanowywania czynności ruchowych
 • 6. Wpływ aktywności fizycznej na organizm
 • 7. Kształcenie ruchowe osób zdrowych i niepełnosprawnych
 • 8. Ogólna systematyka ćwiczeń
 • 9. Układ ciała jako ćwiczenie albo pozycja wyjściowa do ćwiczeń
 • 10. Ćwiczenia kształtujące
 • 11. Gry i zabawy ruchowe
 • 12. Muzyczno-ruchowe formy kształcenia umiejętności ruchowych
 • 13. Ćwiczenia w wodzie
 • 14. Ćwiczenia w terenie
 • 15. Kształtowanie integracji sensomotorycznej (SI)
 • 16. Kształtowanie umiejętności poprawnego wykonywania codziennych czynności - tak zwany "szkoła pleców"
 • 17. Kształcenie ruchowe w zakresie technik sportowych
 • 18. Sport osób niepełnosprawnych
 • 19. Aspekty organizacyjno-metodyczne przeprowadzania ćwiczeń
 • 20. Piśmiennictwo

Czym jest znaczenie w Słownik na K .