kwestionariusz diagnozy co to znaczy
Co znaczy diagnozy i narzędzia badawcze w terapii?. Co to jest wieloletniej pracy reedukacyjno.

Czy pomocne?

Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej

Definicja z ang. The questionnaire diagnosis and research tools in educational therapy, z niem. Der Fragebogen Diagnose und Forschungswerkzeuge in der Bildungs ​​Therapie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Impuls, Kraków 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,79 str., Wymiary: 205 x 295 mm , Waga: 0.27 kg
Zagadnienia: kwestionariusz diagnozy
ISBN: ISBN 83-7308-409-6
Opis: Opracowany kwestionariusz diagnozy jest efektem wieloletniej pracy reedukacyjno-terapeutycznej w szkole integracyjnej. Został on skonstruowany w taki sposób, aby możliwie jak najdokładniej poznać dziecko i wszystkie jego zaburzenia wpływające na niepowodzenia szkolne. W trakcie badania uwzględnia się rodzaj zaburzenia i wiek rozwojowy dziecka. Kwestionariusz został skonstruowany w taki sposób, by można było wykorzystywać jeden egzemplarz zarówno do badań diagnostycznych wstępnych, jak i porównawczych. Tak zestawione wiadomości są czytelne i przejrzyste. Wgląd w nie daje szybkie rozeznanie w potrzebach i możliwościach dziecka. By ułatwić pracę z kwestionariuszem, dołączono do niego narzędzia badawcze, które można wykorzystywać w całości, bądź tylko wybiórczo. Kwestionariusz diagnozy jest podzielony na 9 części, związanych z konkretnymi zaburzeniami. Każda złożony jest z podpunktów, które umożliwiają dokładne rozpoznanie problemu. Części kwestionariusza dotyczą najistotniejszych zagadnień koniecznych do właściwego zdiagnozowania zaburzenia przed rozpoczęciem pracy terapeutyczno-reedukacyjnej. Do każdej części zamieszczono szczegółowy instruktaż i odpowiednie narzędzia badawcze. Poszczególne części kwestionariusza dotyczą:: charakterystyki ucznia (zachowanie, koncentracja uwagi, uczciwość, stosunek do pracy i grupy), charakterystyka czynności komunikowania się (aktywność, sposób porozumiewania się, poprawność stylistyczo-gramatyczna, wady wymowy, rozumienie), słuch fonematyczny (badanie i synteza słuchowa + testy fonetyczne), czytanie (znajomość liter, badanie i synteza wzrokowa, metoda i tempo czytania, rozumienie czytanego tekstu, błędy), pisanie (znajomość liter, metoda, grafia, błędy i sposób pisania), sfera ruchowa (sprawność manualna, lateralizacja), percepcja wzrokowa (badanie rysunków, różnicowanie figur geometrycznych i kolorów, układanie obrazka z części, spostrzeganie podobieństw i różnic na podstawie dwóch obrazków), orientacja (model ciała, nazywanie kierunków i stosunków przestrzennych, ciągi zautomatyzowane), mechanizmy myślowe (kojarzenie i pamięć).
Spis treści:
  • WSTĘP
  • Kwestionariusz
  • Instruktaż do korzystania z kwestionariusza
  • Załączniki
  • Bibliografia

Czym jest znaczenie w Słownik na K .