leczenie anoreksji bulimii co to znaczy
Co znaczy i bulimii psychicznej: podejścia?. Co to jest Biblioteki Psychiatrii Polskiej poświęcony.

Czy pomocne?

Leczenie anoreksji i bulimii psychicznej: podejścia, metody, techniki (tom 2)

Definicja z ang. Treatment of anorexia and bulimia nervosa: approaches, methods, techniques (Volume 2), z niem. Die Behandlung von Magersucht und Bulimie: Ansätze, Methoden, Techniken (Band 2).

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Kraków 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,130 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.27 kg
Zagadnienia: leczenie anoreksji bulimii
ISBN: ISBN 83-86826-26-6
Opis: Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce drugi zeszyt Biblioteki Psychiatrii Polskiej poświęcony problematyce zaburzeń odżywiania się. Zawiera on odnoszące się do powyższych zakresów tematycznych teksty przedstawiane w czasie II Krakowskiej Konferencji zatytułowanej: Wokół leczenia anoreksji i bulimii psychicznej: podejścia, sposoby, techniki, która odbyła się w Collegium Nowodworskiego w Krakowie, w dniach 7-8 maja 2004 roku. Mamy nadzieję, że prezentowany w tym tomie wybór tekstów stanowi ważne poszerzenie i pogłębienie problematyki zarysowanej w czasie pierwszej konferencji, która odbyła się w Krakowie w 2002 roku. Mimo że nadal pozostaje aktualne pytanie: Co, komu, kiedy? będące przewodnim motywem pierwszego naszego spotkania, wydaje się, że w ostatnich latach obserwujemy wyraźną tendencję wyrażającą się w poszukiwaniu specyficznych metod terapii swoistych dla zaburzeń odżywiania się. Zarazem, z punktu widzenia teorii i praktyki terapeutycznej, ważne pozostaje pytanie o zasady łączenia różnych podejść w procesie leczenia konkretnego pacjenta. Jeden z ważnych problemów dotyczy zasad postępowania w stosunku do pacjentów, którzy nie uzyskują poprawy w ambulatoryjnym trybie leczenia i pacjentów chronicznych. Pojawia się tutaj pytanie o w najwyższym stopniu skuteczne modele leczenia stacjonarnego. Podstawową sposobem leczenia zaburzeń odżywiania się są oddziaływania psychoterapeutyczne. Z uwagi na ryzyko zgonu i poważnych komplikacji somatycznych, w szczególności w sytuacji anoreksji psychicznej, nieodmiennie istotnym zagadnieniem pozostają schematy oddziaływań somatycznych. Z zagadnieniem hospitalizacji i leczenia somatycznego wiąże się sprawa postępowania w wypadku braku zgody na leczenie. To jest problem nie tylko kliniczny, lecz także prawny i etyczny. Życzymy Państwu, mamy nadzieję, interesującej i przydatnej w praktyce klinicznej lektury.
Spis treści:
  • Wprowadzenie
  • PODEJŚCIA, Sposoby, TECHNIKI Zaburzenia odżywiania się. Kultura, psychopatologia, leczenie. Uwagi wstępne Psychoterapia zaburzeń odżywiania się w adolescencji Podejście narracyjne w systemowej terapii anoreksji psychicznej leczenie rodzin pacjentów z jadłowstrętem psychicznym - systemowe aspekty podejścia ericksonowskiego Schemat psychoterapii pacjentek z rozpoznaniem bulimii psychicznej w ujęciu systemowym
  • MODELE LECZENIA STACJONARNEGO Leczenie anoreksji psychicznej w stacjonarnym, wielodiagnostycznym oddziale młodzieżowym. Korzyści i ograniczenia Leczenie pacjentek chorych na bulimię w oddziale młodzieżowym Leczenie dorosłych pacjentek z zaburzeniami jedzenia o typie anorektycznym w warunkach oddziału zamkniętego Zaburzenia jedzenia jako symptom-perspektywa psychoanalityczna Etyczne i prawne aspekty leczenia anoreksji psychicznej bez zgody. Podsumowanie dyskusji panelowej
  • ASPEKTY SOMATYCZNE Wskazania do hospitalizacji w przebiegu zaburzeń odżywiania Leczenie zaburzeń odżywiania się - procedury somatyczne Niektóre czynniki biologiczne w regulacji głodu i sytości
  • Robota Zaznaczona W SESJI POSTEROWEJ KONFERENCJI Związek między tendencjami do używania substancji psychoaktywnych i alkoholu a seksualnością kobiet z zaburzeniami odżywiania

Czym jest znaczenie w Słownik na L .