leczenie chorób infekcyjnych co to znaczy
Co znaczy Leczenie chorób infekcyjnych?. Co to jest pacjentami z chorobami zakaźnymi, ze zwróceniem.

Czy pomocne?

Leczenie chorób infekcyjnych

Definicja z ang. Treatment of infectious diseases, z niem. Behandlung von Infektionskrankheiten.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Czelej, Lublin 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,324 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.63 kg
Zagadnienia: leczenie chorób infekcyjnych
ISBN: ISBN 83-89309-77-7
Opis: Podręcznik to zestaw standardów opieki medycznej nad pacjentami z chorobami zakaźnymi, ze zwróceniem szczególnej uwagi na problem leczenia infekcji, doboru leków, ich dawkowania i działań ubocznych. Zawarte w niej wiadomości są dostosowane do aktualnego stanu wiedzy. Przedstawiono dopuszczone na rynek w ostatnim okresie antybiotyki i nowe wskazania terapeutyczne i zasady ich stosowania. Podręcznik przeznaczona jest dla lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia, którzy zajmują się dorosłymi pacjentami z chorobami zakaźnymi: internistów, lekarzy rodzinnych, chirurgów, ginekologów i położników a również lekarzy o podspecjalnościach internistycznych i chirurgicznych.
Spis treści:
  • LEKI PRZECIWZAKAŹNE Preparaty i rekomendowane dawkowanie i droga podania leków przeciwzakaźnych rekomendowane leki przeciwzakaźne w infekcjach poszczególnymi patogenami Dawkowanie leków przeciwzakaźnych u pacjentów z upośledzoną funkcją nerek Podawanie aminoglikozydów raz na dzień Dawkowanie Zalecenia dotyczące dawkowania leków Dawkowanie leków przeciwzakaźnych u pacjentów dializowanych Wykorzystywanie leków przeciwzakaźnych w chorobach wątroby Działania niepożądane leków przeciwzakaźnych Nadwrażliwość na penicylinę Interakcje leków
  • POSTĘPOWANIE PROFILAKTYCZNE Model immunizacji osób dorosłych Szczepionki dostępne w Stanach Zjednoczonych Zalecenia do szczepień wg kategorii ryzyka Niektóre szczepionki swoiste Szczepionka przeciwko grypie Profilaktyka odry Profilaktyka wścieklizny Preparaty służące w profilaktyce wścieklizny Poekspozycyjna profilaktyka wścieklizny – Stany Zjednoczone, 1999 Model poekspozycyjnej profilaktyki wścieklizny Szczepionka tężcowo-błonicza Profilaktyka tężca Szczepionka pneumokokowa Szczepionka przeciwko ospie wietrznej Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby A Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby B Występowanie markerów serologicznych zakażenia HBV Kandydaci do profilaktyki preekspozycyjnej Profilaktyka poekspozycyjna Zalecenia odnośnie do profilaktyki poekspozycyjnej po przezskórnej albo przezśluzówkowej ekspozycji na HBV, Stany Zjednoczone Immunoprofilaktyka poekspozycyjna w pozostałych rodzajach ekspozycji Szczepienie przeciwko ospie prawdziwej Wyniki obserwacji szczepionych przeciwko ospie prawdziwej w 2003 r. Immunoglobuliny Zalecenia terapeutyczne Zalecenia dotyczące stosowania szczepionek u osób z upośledzeniem odporności Profilaktyczne wykorzystywanie antybiotyków w chirurgii Profilaktyka bakteryjnego zapalenia wsierdzia Stany chorobowe serca Procedury medyczne rekomendowane schematy Procedury dentystyczne i w dziedzinie jamy ustnej i górnych dróg oddechowych Procedury w obrębie układu moczowo-płciowego albo przewodu pokarmowego Różne Postępowanie profilaktyczne w razie procedur dentystycznych, gastroenterologicznych i w dziedzinie układu moczowo-płciowego u osób z protezami stawowymi Zapobieganie chorobom zakaźnym u osób podróżujących Biegunka podróżnych Profilaktyka malarii Leki służące w profilaktyce malarii na terenach występowania oporności P. falciparum na chlorochinę Państwa, gdzie istnieje ryzyko zarażenia zarodźcami malarii Występowanie HAV i HBV Leczenie zakażeń grzybiczych Porównanie leków przeciwgrzybiczych Porównanie preparatów amfoterycyny z liposomowymi postaciami amfoterycyny B: wytyczne IDSA Porównanie preparatów liposomowych amfoterycyny Spektrum aktywności leków przeciwgrzybiczych Porównanie preparatów azolowych Leczenie zakażeń spowodowanych poprzez dermatofity Leczenie zakażeń spowodowanych poprzez mikobakterie Gruźlica Schematy leczenia gruźlicy u dorosłych rekomendowane leki pierwszego rzutu Leki przeciwgruźlicze drugiego rzutu Monitorowanie terapii gruźlicy Leczenie gruźlicy w specjalnych grupach chorych Leczenie prewencyjna zakażeń prątkami gruźlicy w Stanach Zjednoczonych Leczenie zakażeń prątkami atypowymi Klasyfikacja zakażeń atypowymi mikobakteriami Klasyfikacja Runyon Leki służące w leczeniu infekcji pasożytniczych Producenci niektórych leków przeciwpasożytniczych Leczenie infekcji wirusowych Wirusy Herpes Grypa Grypa ptasia Wirusy zapalenia wątroby Zespół płucny spowodowany poprzez hantawirusy (hantavirus pulmonary syndrome – HPS) Wirus zachodniego Nilu Aktywność leków przeciwwirusowych
  • ZAKAŻENIA I ZESPOŁY KLINICZNE Posocznica i zespół posocznicowy Pojęcia Empiryczny dobór antybiotyków do terapii posocznicy Drotrecogin (Xigris) Zakażenia powiązane z obecnością cewników naczyniowych Pacjenci z zaburzeniami odporności Patogeny towarzyszące niedoborom odporności Zalecenia dotyczące stosowania leków przeciwbakteryjnych u pacjentów neutropenicznych z gorączką niewiadomego pochodzenia Zespół wstrząsu toksycznego: pojęcie przypadku wg cdc Zakażenia paciorkowcami z grupy A Proponowana pojęcie zespołu paciorkowcowego wstrząsu toksycznego Leczenie zakażeń paciorkowcowych skóry i tkanek miękkich Infekcje bakteriami beztlenowymi Gorączka nieznanego pochodzenia pojęcie Diagnostyka etiologiczna Testy diagnostyczne Ocena gorączki u pacjentów w stanie krytycznym Leczenie boreliozy z Lyme i postępowanie w razie potencjalnej ekspozycji Leczenie boreliozy z Lyme Infekcje naskórka, skóry właściwej i tkanki podskórnej Zakażenia stopy cukrzycowej Antybiotyki Ciężkie głębokie infekcje tkanek miękkich Infekcje kości i stawów Zapalenie kości i szpiku kostnego (osteomyelitis) Klasyfikacja i postępowanie: klasyfikacja Cierney-Mader Antybiotykoterapia zapalenia kości i szpiku kostnego Leczenie empiryczna Infekcje kości i stawów: zależności Septyczne zapalenie stawów Ostre zapalenie jednostawowe Przewlekłe zapalenie jednostawowe Zapalenie wielostawowe Infekcje gałki ocznej i oczodołu Infekcje ośrodkowego układu nerwowego Płyn mózgowo-rdzeniowy Obraz prawidłowego płynu mózgowo-rdzeniowego Nieprawidłowy obraz płynu mózgowo-rdzeniowego z przyczyn nieinfekcyjnych Płyn mózgowo-rdzeniowy w ropnym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych Ropne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych: mikrobiologia Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych: leczenie empiryczne Diagnostyka różnicowa przewlekłego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych Aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych: powody infekcyjne i nieinfekcyjne Ropień mózgu Infekcje układu oddechowego Infekcje górnych dróg oddechowych Porównanie doustnych leków przeciwbakteryjnych powszechnie stosowanych w terapii infekcji dróg oddechowych Infekcje płucne Materiał i testy diagnostyczne do wykrywania patogenów dolnych dróg oddechowych Zapalenie płuc pozaszpitalne Ropień płuca Ostre zapalenie oskrzeli Zaostrzenia przewlekłego zapalenia oskrzeli Nozokomialne zapalenie płuc Zapalenie wsierdzia (endocarditis) Kryteria Duke’a rozpoznania infekcyjnego zapalenia wsierdzia Najczęstsze czynniki etiologiczne, obraz echokardiograficzny, czynniki ryzyka Leczenie zapalenia wsierdzia Postępowanie w razie zakażenia poszczególnymi patogenami Leczenie empiryczne ostrego zapalenia wsierdzia Wskazania do zabiegów kardiochirurgicznych u pacjentów z zapaleniem wsierdzia Wskazania do pilnej operacji kardiochirurgicznej Względne wskazania do operacji kardiochirurgicznej Wskazania do zabiegu chirurgicznego w trybie pilnym Wirusowe zapalenie wątroby Posocznice wewnątrzbrzuszne: wybór antybiotyku Zapalenie otrzewnej Zakażenia umiejscowione Ropnie wewnątrzbrzuszne Ropnie wątroby Zakażenia dróg żółciowych Zapalenie wyrostka robaczkowego Zapalenie uchyłka(ów): Zalecenia Surgical Infection Society Helicobacter pylori: leczenie choroby wrzodowej Biegunka infekcyjna Postępowanie w razie podejrzenia biegunki infekcyjnej Charakterystyka kliniczna biegunki infekcyjnej Epidemie zakażeń pokarmowych Choroby powiązane z zakażeniami pokarmowymi wg objawów klinicznych Infekcje układu moczowego Leczenie zapalenia pęcherza moczowego i odmiedniczkowego zapalenia nerek Bezobjawowa bakteriuria Niepowikłane bakteryjne zapalenie pęcherza moczowego u kobiet (z wyłączeniem ciężarnych) Odmiedniczkowe zapalenie nerek Postępowanie u pacjentów z cewnikiem dopęcherzowym Zapalenie gruczołu krokowego Choroby przenoszone drogą płciową Neisseria gonorrhoeae (zakażenia gonokokowe) Kiła Zasady postępowania z pacjentami z kiłą Chlamydia trachomatis Ziarnica weneryczna pachwin (lymphogranuloma venereum) Opryszczka narządów płciowych Wrzód weneryczny (wrzód miękki, chancroid) Ziarniniak pachwinowy (donowanoza) Wszawica łonowa Świerzb (sarcoptes scabiei) Wirusowe zapalenie wątroby typu B Zakażenie ludzkim wirusem brodawczaka (papillomavirus): brodawki Zmiany owrzodzeniowe narządów płciowych Zapalenie cewki moczowej Zapalenie najądrzy Zapalenie odbytnicy, jelita grubego i zapalenie jelit Śluzowo-ropne zapalenie szyjki macicy (mucopurulent cervicitis – MPC) Choroba zapalna narządów miednicy (pelvic inflammatory disease – PID) Zapalenie pochwy/zakażenie pochwy Rzęsistkowica (niemal zawsze obecna w razie STD) Bakteryjne zakażenie pochwy Kandydoza sromu i pochwy (nie zaliczana do STD) Rozmaz Papanicolaou Ciąża Ofiary przestępstw seksualnych Czas prowadzenia leczenia antybiotykami

Czym jest znaczenie w Słownik na L .