ostra niewydolność oddechowa co to znaczy
Co znaczy Ostra niewydolność oddechowa?. Co to jest Ostra niewydolność oddechowa. Patofizjologia i.

Czy pomocne?

Ostra niewydolność oddechowa

Definicja z ang. Acute respiratory failure, z niem. Akute respiratorische Insuffizienz.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2003, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,633 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.81 kg
Zagadnienia: ostra niewydolność oddechowa
ISBN: ISBN 83-7164-388-8
Opis: Autorzy przedstawiają Czytelnikowi książka noszący tytuł 'Ostra niewydolność oddechowa. Patofizjologia i leczenie', obejmujący takie zagadnienia, jak: wybrane metody mechanicznej wentylacji płuc, pozapłucna oksygenacja, ozonoterapia, tlenek azotu i wolne Rodniki tlenowe. Rozdziały o szczególnym znaczeniu w ratowaniu życia chorym napisali wybitni specjaliści o znaczącym autorytecie, nie tylko w medycynie polskiej. Brak w krajowym piśmiennictwie naukowym takiego opracowania był przyczyną podjęcia się napisania tej wieloautorskiej monografii. Uważamy, iż wspomagana albo całkowita mechaniczna wentylacja płuc u chorych z ostrą niewydolnością oddechową prowadzona przy użyciu respiratorów różnego typu i innych metod mechanicznej wentylacji, niejednokrotnie ratuje życie chorego. Z kolei pozapłucna oksygenacja krwi oksygenatorami spieniającymi i membranowymi i aparatem ECMO i "sztuczne płuco-serce" ma szczególne wykorzystanie w sytuacjach, gdy wentylacja mechaniczna dzięki respiratorów nie daje możliwości uratowania życia w okresie ostrego niedotlenienia i jest obecnie uznawana za metodę leczenia z wyboru [...]. Sądzimy zatem, iż wydanie książki o takiej tematyce będzie Przydatne dla wszystkich lekarzy, tym bardziej iż pozapłucne oddychanie przy użyciu oksygenatorów metodą donaczyniowym (dożylnym i dotętniczym) nie jest jeszcze powszechnie wykorzystywane.
Spis treści:
  • 1. Niektóre zagadnienia złożonego leczenia ostrej niewydolności oddechowej
  • 2. Wybrane metody mechanicznej wentylacji płuc
  • 3. Wybrane metody pozapłucnej oksygenacji i wykorzystanie lecznicze tlenku azotu
  • 4. Wolnorodnikowa przemiana tlenu w patofizjologii wybranych chorób
  • 5. Tlenoterapia i ozonoterapia w niedotlenieniu tkankowym i zakażeniach

Czym jest znaczenie w Słownik na O .