padaczka kliniczny przewodnik co to znaczy
Co znaczy Padaczka - kliniczny przewodnik?. Co to jest interesują się specjalnie padaczką uważają.

Czy pomocne?

Padaczka - kliniczny przewodnik

Definicja z ang. Epilepsy - Clinical Guide, z niem. Epilepsie - Klinischer Leitfaden.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Alfa Medica Press, Bielsko-Biała 2003, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,288 str., Wymiary: 160 x 235 mm , Waga: 0.50 kg
Zagadnienia: padaczka kliniczny przewodnik
ISBN: ISBN 83-88778-51-X
Opis: Lekarze rodzinni, interniści a nawet neurolodzy, którzy nie interesują się specjalnie padaczką uważają, iż w temacie tym łatwo się, ze względu na jego różnorodność pogubić. Dla pediatrów konieczność opanowania klasyfikacji, symptomatologii, metod leczenia, a również rokowania w specyficznych związanych z wiekiem zespołach padaczkowych stanowi wyzwanie, któremu nie zawsze są w stanie sprostać. Celem podręcznika jest dostarczenie najistotniejszych informacji w możliwie przystępny sposób. Tj. podręcznik dla lekarza praktyka, który potrzebuje zwięzłych i jasnych odpowiedzi na pytania przed jakimi staje w swojej codziennej pracy z chorymi na padaczkę. Przedstawiono tutaj pojęcia stosowanych w epileptologii terminów. Omówiono także zagadnienia zapadalności i chorobowości zarówno dla padaczki jako całości jak i poszczególnych zespołów padaczkowych. Sporo uwagi poświęcono możliwym do napotkania od okresu noworodkowego po wiek podeszły pułapkom diagnostycznym. Klasyfikację napadów i zespołów padaczkowych uzupełniono opisem obrazu klinicznego padaczek. Omówiono także badania dodatkowe zwracając uwagę na ich dobór a również okres wykonania. Bardzo sporo miejsca poświęcono leczeniu omawiając wszystkie jego aspekty: farmakoterapię, leczenie chirurgiczne, stymulację nerwu błędnego, leczenie dietetyczne, aromaterapię i techniki relaksacyjne i kładąc szczególny nacisk na społeczne znaczenie padaczki. Omówiono także pokrótce problem trudności w nauce i zaburzeń psychicznych, a również nie-padaczkowych zaburzeń napadowych. Osobne podrozdziały poświęcono też problemom nauki szkolnej, prowadzenia samochodu, zatrudnienia, alkoholu i śmiertelności w padaczce. W tekście zawarto tylko minimum odniesień do piśmiennictwa, którego obszerny lista zamieszczono w specjalnym dodatku.
Spis treści:
 • Rozdział 1. Wstęp
 • Rozdział 2. Klasyfikacja napadów i zespołów padaczkowych
 • Rozdział 3. Obraz kliniczny padaczek
 • Rozdział 4. Rozpoznanie różnicowe padaczki
 • Rozdział 5. Kiedy i jakie badania przeprowadzić
 • Rozdział 6. Leczenie padaczek
 • Rozdział 7. Aspekty psychiczne i poznawcze padaczki
 • Rozdział 8. Padaczka w wybranych grupach pacjentów
 • Rozdział 9. Szczególne zagadnienia powiązane z padaczką
 • Rozdział 10. Podsumowanie
 • Piśmiennictwo
 • Rekomendowane piśmiennictwo
 • Użyteczne adresy
 • Indeks

Czym jest znaczenie w Słownik na P .