patogeneza miażdżycy co to znaczy
Co znaczy Patogeneza miażdżycy?. Co to jest badań i ogrom środków do sprawdzenia hipotez o.

Czy pomocne?

Patogeneza miażdżycy

Definicja z ang. The pathogenesis of atherosclerosis, z niem. Die Pathogenese der Arteriosklerose.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,215 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.42 kg
Zagadnienia: patogeneza miażdżycy
ISBN: ISBN 83-60290-02-4
Opis: Od drugiej połowy XX wieku miażdżycy poświecono sporo tys. badań i ogrom środków do sprawdzenia hipotez o słuszności pewnych koncepcji, szczególnie w odniesieniu do leków mających efektywnie przeciwdziałać jej powikłaniom. Wszystkie te działania nie wpłynęły jednak w sposób zadowalający ani na pomniejszenie liczby osób chorych na miażdżycę, ani na pomniejszenie liczby zgonów wskutek jej powikłań. Wpłynęły z kolei na stałe poszerzanie listy czynników będących tak zwany czynnikami ryzyka miażdżycy. Wg niektórych autorów jest ich aktualnie ponad 200 i liczba ta wzrasta. Stale są rozszerzane wskazania do stosowania leków hipolipemizujących. Nie to są jednak dowody na szybkie rozwiązanie problemów związanych z miażdżycą, a optymizmem napawa jedynie uzyskanie pewnego stopnia regresji zmian miażdżycowych. Nasuwa się więc pytanie, co leży u podstaw tej niezwyciężonej, jak dotąd, patologii?
Spis treści:
 • Teorie powstawania miażdżycy
 • Miażdżyca jako mechanizm wieloczynnikowy
 • Czynniki mechaniczne - przetwarzanie czynników związanych z przepływem krwi w odpowiedź biologiczną w komórkach śródbłonka
 • Śródbłonek a przepuszczalność ściany naczyń
 • Rola molekuł adhezyjnych w powstawaniu miażdżycy
 • Aktywacja i zaburzenie funkcji śródbłonka
 • Homocysteina jako czynnik aterogenny
 • Macierz zewnątrzkomórkowa a miażdżyca
 • Struktura i funkcje lipoprotein
 • Receptory lipoprotein
 • Przeciwmiażdżycowe działanie HDL
 • Lipidy i miażdżyca
 • Peroksydacja lipidów w patogenezie miażdżycy
 • Miażdżyca jako choroba zapalna
 • Lipemia poposiłkowa i jej znaczenie w powstawaniu miażdżycy
 • Receptory aktywowane poprzez proliferatory peroksysomów
 • Zespół metaboliczny
 • Zapobieganie miażdżycy i jej powikłaniom
 • Kierunki przyszłych badań – nowe strategie terapeutyczne
 • Lista skrótów. Piśmiennictwo

Czym jest znaczenie w Słownik na P .