patogeny zakażeń szpitalnych co to znaczy
Co znaczy Patogeny zakażeń szpitalnych?. Co to jest Zakażenia szpitalne'', którą miałam okazję.

Czy pomocne?

Patogeny zakażeń szpitalnych

Definicja z ang. Pathogens of nosocomial infections, z niem. Erreger nosokomialer Infektionen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Alfa Medica Press, Bielsko-Biała 2007, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,213 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.33 kg
Zagadnienia: patogeny zakażeń szpitalnych
ISBN: ISBN 83-7522-002-5
Opis: W 1999 roku ukazało się pierwsze wydanie książki ''Zakażenia szpitalne'', którą miałam okazję redagować wspólnie z nieodżałowanej pamięci profesorem Januszem Jeljaszewiczem. Była to pierwsza, tak obszerna monografia, która omawiała jakże ważny i aktualny problem. O trudności tematu świadczy dysproporcja między liczbą publikacji omawiających temat zakażeń szpitalnych a ich częstością i znaczeniem. Nadal pozostaje w pełni aktualne zdanie wygłoszone poprzez profesora Janusza Jeljaszewicza we wstępie do pierwszego wydania książki: ''Zakażenie szpitalne jest jedną z głównych przyczyn współczesnych chorób zakaźnych i dotyczy wszystkich szpitali na świecie, nawet w w najwyższym stopniu rozwiniętych państwach. Tylko zacofane albo oportunistyczne środowiska nie doceniają tego problemu. Wynika to z niskiej kompetencji zawodowej, koniunkturalizmu i zwykłej niechęci do zmian i postępu w medycynie. Niechęć do spostrzegania zakażeń szpitalnych może także być postawą polityczną.'' Upływ czasu, postęp wiedzy medycznej i niemalejąca ranga problemu stworzyły konieczność przygotowania nowego wydania książki. Jednak rozległość tematu i konieczność koordynacji pracy wielu Autorów, którzy mają sporo obowiązków i na co dzień zobligowani są do pracy w jednostkach służby zdrowia, wywołały iż nowe wydanie ''Zakażeń szpitalnych'' przygotowujemy w kilku etapach i w ręce Czytelników będziemy oddawali następne części poświęcone kolejno patogenom zakażeń szpitalnych, stosowanym lekarstwom, zagadnieniom klinicznym 1 problemom związanym z organizacją pracy szpitalnych zespołów do spraw zakażeń.
Spis treści:
  • 1. Patogeny bakteryjne zakażeń szpitalnych 2. Patogeny grzybicze zakażeń szpitalnych 3. Patogeny wirusowe zakażeń szpitalnych 4. Suplement: Molekularne sposoby typowania drobnoustrojów odpowiedzialnych za zakażenia szpitalne i zakładowe

Czym jest znaczenie w Słownik na P .