pedagogika społeczna co to znaczy
Co znaczy SPOŁECZNA dokonania - aktualność?. Co to jest pedagogiki społecznej wychodzi naprzeciw.

Czy pomocne?

PEDAGOGIKA SPOŁECZNA dokonania - aktualność - perspektywy

Definicja z ang. SOCIAL PEDAGOGY make - to date - perspective, z niem. Sozialpädagogik machen - bis heute - Perspektive.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Adam Marszałek, Toruń 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,669 str., Wymiary: 165 x 240 mm , Waga: 1.20 kg
Zagadnienia: pedagogika społeczna
ISBN: ISBN 83-7441-387-5
Opis: Przygotowanie podręcznikowego opracowania z zakresu pedagogiki społecznej wychodzi naprzeciw społecznym potrzebom wynikającym ze zmiany społecznej. Stawiane są gdyż określone wymogi edukacyjne i profesjonalne, powiązane z przygotowaniem pedagogów społecznych w szkołach wyższych. Publikacja z całą pewnością dostarczy studentom niezbędnej wiedzy dla zrozumienia zasadniczych wartości wypływających z dotychczasowego dorobku pedagogiki społecznej, ukazując genezę i fazy jej rozwoju, a również umożliwi poznanie struktury mechanizmów wychowawczych w warunkach zmiany społecznej, pozwala zapoznać się z przeglądem różnych teorii środowiskowych, klasyfikacją i komponentami środowiska wychowawczego, wykazując ich różne funkcje, umożliwia prześledzenie różnych form i możliwości rozwijania aktywności człowieka w różnych fazach jego życia, teoretyczne i praktyczne zapoznanie się z przykładami realizacji koncepcji integracyjnych, ukazuje sposoby i planowanie pracy środowiskowej, nowe wyzwania badawcze dla współczesnej pedagogiki społecznej. Ta forma podręcznika akademickiego odbiega od klasycznych ujęć podręcznikowych, dając szersze możliwości wykorzystanych w nim problemów i informacji.
Spis treści:
  • Wprowadzenie
  • Część I. PODSTAWOWE KATEGORIE I KIERUNKI PRZEOBRAŻEŃ 1. Pedagogika społeczna i jej miejsce pośród nauk pedagogicznych 2. Ewolucja zadań polskiej pedagogiki społecznej 3. Pedagogika społeczna humanistycznie ukierunkowana 4. Współczesny sedno pedagogiki społecznej 5. czynniki i sieć wsparcia społecznego w życiu człowieka 6. Nauka środowiskowa – istota, wymiary, aktualne problemy 7. Siły społeczne jako główna kategoria pedagogiki społecznej 8. Zasady aktywizacji sił społecznych w pracy socjalno wychowawczej
  • Część II. CZOŁOWI PRZEDSTAWICIELE 9. Badania pedagogiczne zespołu Heleny Radlińskiej (1879-1954) 10. Pedagogika społeczna w ujęciu Aleksandra Kamieńskiego (1903-1978) 11. Ryszard Wroczyński (1909-1987) i jego koncepcja pedagogiki społecznej 12. Stanisława Kowalskiego (1904-1991) koncepcja doskonalenia mechanizmu wychowawczego w środowisku 13. Koncepcja szkoły środowiskowej Stanisława T. Szackiego (1878-1934) 14. Rodzina w badaniach pedagogicznych Zygmunta Mysłakowskiego (1890-1971) 15. Mechanizm wychowania opiekuńczego Józefa Czesława Babickiego (1880-1952) 16. Koncepcja pracy opiekuńczo-wychowawczej w ujęciu Kazimierza Jeżewskiego 17. Wkład Kazimierza Lisiewskiego (1902-1976) do pedagogiki społecznej i opiekuńczej
  • Część III. DIAGNOSTYKA PEDAGOGICZNA ŚRODOWISKA 18. Istota i zakres diagnostyki pedagogicznej środowiska 19. Problem wskaźników w badaniach pedagogicznych 20. Zagadnienie integracji oddziaływań wychowawczych w środowisku
  • Część IV. OBSZARY EMPIRYCZNYCH DOCIEKAŃ 21. Współczesne zagrożenia w rozwoju dzieci i młodzieży 22. Współpraca rodziców i nauczycieli, jej implikacje edukacyjne i determinanty 23. Współczesne problemy startu edukacyjnego młodych pokoleń 24. Rodzina społecznego i kulturowego ryzyka 25. Bariery resocjalizacji w świetle teorii społecznego naznaczenia 26. Pomocniczość w pracy socjalnej i opiekuńsczej 27. Pedagogika społeczna wobec problemów człowieka starego 28. Współczesne problemy edukacji ekonomicznej 29. Problemy czasu wolnego w pedagogice społecznej 30. Promocja zdrowia w ujęciu pedagogiki społecznej 31. Kwestie socjalne w społeczeństwie zdolnym do przetrwania i rozwoju Program przedmiotu pedagogika społeczna

Czym jest znaczenie w Słownik na P .