pedagogika społeczna praca co to znaczy
Co znaczy społeczna i praca socjalna. Przegląd?. Co to jest długo nie mogły doczekać się jasnego.

Czy pomocne?

Pedagogika społeczna i praca socjalna. Przegląd stanowisk i komentarze

Definicja z ang. Social pedagogy and social work. Overview posts and comments, z niem. Sozialpädagogik und Sozialarbeit. Übersicht Beiträge und Kommentare.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1998, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,179 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.26 kg
Zagadnienia: pedagogika społeczna praca
ISBN: ISBN 83-7164-105-2
Opis: Ścisłe więzi łączące obie dyscypliny, od dawna zauważane, długo nie mogły doczekać się jasnego i pełnego opisu na polskim gruncie. Impulsem bezpośrednim do stworzenia tej publikacji stały się zmiany systemowe w kształceniu w dziedzinie pracy socjalnej. Jej twórcy wykorzystali prace wybitnych przedstawicieli obu dziedzin z niemieckiego kręgu kulturowego – dając przegląd stanowisk i uporządkowali je i usystematyzowali, opatrując komentarzem uwzględniającym polskie realia.
Spis treści:
 • Wstęp Część I. Przegląd stanowisk w niemieckiej i szwajcarskiej pedagogice społecznej i pracy socjalnej
 • Aktualna dyskusja w niemieckiej pedagogice społecznej
 • Pedagogika społeczna — perspektywy badawcze
 • Teoretyczne stanowiska, społeczno-polityczny kontekst i profesjonalne perspektywy pracy socjalnej — dyskusja o pracy socjalnej
 • Awans w cieniu państwa opiekuńczego. O rozwoju zawodowej pracy socjalnej w Niemczech
 • Wiedza i umiejętności w pracy socjalnej
 • Działanie społeczne i jego wymiar pedagogiczny na przykładzie pracy socjalnej z rodziną Część II. Pedagogika społeczna i robota socjalna — komentarze
 • Koncepcja pracy społecznej w polskiej tradycji pedagogiki społecznej
 • Niektóre stanowiska pedagogiki społecznej
 • robota socjalna i jej aktualne wymiary
 • Zamiast zakończenia: uwagi o relacji pedagogika społeczna - robota socjalna
 • Wiadomość o autorach obcych
 • Indeks nazwisk

Czym jest znaczenie w Słownik na P .