pielęgniarstwo polskie co to znaczy
Co znaczy polskie - pielęgniarstwem europejskim?. Co to jest . Co to jest pielęgniarstwem.

Czy pomocne?

Pielęgniarstwo polskie - pielęgniarstwem europejskim

Definicja z ang. Polish Nursing - nursing EU, z niem. Polish Nursing - Pflege EU.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: , Oprawa: miękka foliowana,168 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.30 kgISBN 83-916139-4-1
Zagadnienia: pielęgniarstwo polskie
ISBN: Pielęgniarstwo europejskie poszukuje wspólnych kierunków i nowego podejścia do rozwiązywania problemów zdrowotnych obywateli. Przedstawiciele naszych profesji zawsze podejmowali nowe zadania i funkcje oraz inwestowali w rozwój naukowy pielęgniarstwa, nowoczesne kształcenie i organizację opieki pielęgniarskiej. Dziś pielęgniarkom i położnym stawia się wysokie wymagania kwalifikacyjne i etyczne. Profesjonalizacja dokonuje się poprzez zmianę w standardach kształcenia, co skutkuje zwiększaniem autonomii i wzrostem odpowiedzialności. Rozwój świadomości w zakresie odpowiedzialności i standardów zawodowych staje się ważnym celem działalności samorządu zawodowego. Międzynarodowa Konferencja 'Pielęgniarstwo polskie - pielęgniarstwem europejskim' zorganizowana przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych we współpracy z Fundacją Copernico 2000, 8 grudnia 2006 r. prezentuje współpracę organizacji zrzeszających pielęgniarki i położne z obszaru Unii Europejskiej w ramach swobodnego przepływu osób i usług zdrowotnych, aby zapewnić właściwy poziom opieki obywatelom naszego kontynentu. Wymiana doświadczeń, poglądów w obszarze zawodów pielęgniarki i położnej, miejsca w systemie opieki zdrowotnej, w zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych społeczeństwa, pozwoli na dalszy rozwój dziedziny nauki i praktyki pielęgniarskiej. Ideą konferencji, a także niniejszej publikacji jest pokazanie czytelnikom, jak dużą wagę polskie pielęgniarki i położne przywiązują do wartości i zasad etycznych oraz wkładu w zdrowie i jakość życia każdego obywatela i społeczeństwa w Polsce i Europie. Podczas konferencji przedstawiciele z państw europejskich będą prezentowali tematy z obszaru kształcenia pielęgniarek, położnych, mobilności zawodowej, kondycji naszych zawodów i zapotrzebowania na usługi pielęgnacyjne i problemy związane z niedoborem kadr na rynku europejskim. Nie bez znaczenia jest fakt upowszechnienia roli pielęgniarstwa w zaspakajaniu potrzeb społeczeństw europejskich oraz rozwoju metod i form komunikacji w naszym środowisku zawodowym, aby przyczynić się do kształtowania i rozwijania dorobku naukowego, dziedziny pielęgniarstwa i dobrej praktyki. Pielęgniarstwo transkulturowe to przyszłość dla naszych zawodów, pracy zawodowej i wzrost prestiżu społecznego. dr n. biol. Elżbieta Buczkowska Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
Opis:
Spis treści:
  • 1. Wstęp 2. Rozwój pielęgniarstwa w podstawowej opiece zdrowotnej 3. Satysfakcja zawodowa pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych 4. Praktyka zawodowa pielęgniarek, a ocena pacjentów korzystających ze świadczonych udug w zakładach podstawowej opieki zdrowotnej 5. Zmiany w podsystemie pielęgniarstwa 6. Jakość opieki pielęgniarskiej w świetle standardów akredytacyjnych i norm ISO 7. Kształcenie przeddyplomowe pielęgniarek w Unii Europejskiej 8. Kształcenie podyplomowe pielęgniarek w Unii Europejskiej 9. Mechanizm kształcenia przed i podyplomowego położnych w Polsce i Europie 10. Education mechanizm in Slovenia and educational path for group of nursing care staff and midwivies in Slovenia. Mechanizm edukacji w Słowenii a nauka pielęgniarek i położnych 11. Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki i położnej 12. Filozofia i etyka w praktyce pielęgniarskiej 13. Zasady wynikające z Kodeksu Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej RP 14. Świadomość i odpowiedzialność 15. Odpowiedzialność zawodowa w opinii położnych 16. Zadania zawodowe i samodzielność zawodowa położnych 17. Uznawanie kwalifikacji zawodowych polskich pidęgniarek i położnych w świetle prawa europejskiego 18. Uwarunkowania prawne, cele, zadania i potrzeba istnienia Ośrodka Informacyjno-Edukacyjnego 19. Izba Pielęgniarek w Niemczech? Argumenty, inicjatywy, historia dyskusji 20. Integracja zawodowa - potrzeby a rzeczywistość

Czym jest znaczenie w Słownik na P .