pielęgniarstwo pediatrii co to znaczy
Co znaczy Pielęgniarstwo w pediatrii?. Co to jest zakresu pielęgniarstw specjalistycznych.

Czy pomocne?

Pielęgniarstwo w pediatrii

Definicja z ang. Nursing in pediatrics, z niem. Pflegedienst in der Kinderheilkunde.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Borgis, Warszawa 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,126 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.19 kg
Zagadnienia: pielęgniarstwo pediatrii
ISBN: ISBN 83-85284-62-1
Opis: Następne wydanie pozycji z serii Niektóre zagadnienia z zakresu pielęgniarstw specjalistycznych, przedstawia specyfikę działań pielęgniarki wobec chorego dziecka i jego rodziców albo opiekunów. W sposób zwięzły i praktyczny przedstawiono zagadnienia dotyczące zaburzeń rozwoju dziecka (wada rozwojowa układu nerwowego, porażenie dziecięce i zespół Downa). Podjęto również próbę scharakteryzowania postępowania wobec dziecka z zaburzeniami neurologicznymi. Uwzględniono problemy zdrowotne występujące u dziecka z napadami drgawkowymi i padaczką i z guzem układu nerwowego. Podniesiono poważny i aktualny problem zespołu dziecka maltretowanego. Rozdział poświęcony temu zagadnieniu zawiera cenne wiadomości i wskazówki dotyczące postępowania diagnostycznego i terapeutycznego. Podręcznik, jako przewodnik dydaktyczno-praktyczny, adresowana jest do pielęgniarek praktykujących. Z uwagi na sporą wartość merytoryczną i praktyczną pozycji, zostanie ona także wykorzystana w nauczaniu studentów kierunku pielęgniarstwo, a również w szkoleniu podyplomowym w dziedzinach pielęgniarstwa pediatrycznego, rodzinnego i neurologicznego. Układ treściowy książki nawiązuje do minimów programowych nauczania elementów: pielęgniarstwo pediatryczne i neurologiczne, a przede wszystkim jest zgodny z programami ramowymi specjalizacji dla pielęgniarek specjalizujących się w wyżej wymienionych dziedzinach.
Spis treści:
  • 1. Specyfika pracy pielęgniarki na oddziale pediatrii 2. Postępowanie pielęgniarskie wobec dziecka z wadą rozwojową ośrodkowego układu 3. Postępowanie pielęgniarskie wobec dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym 4. Postępowanie pielęgniarskie wobec dziecka z napadami drgawkowymi i padaczką 5. Postępowanie pielęgniarskie wobec dziecka z guzem ośrodkowego układu nerwowego 6. Postępowanie pielęgniarskie wobec dziecka z zespołem Downa 7. Postępowanie pielęgniarskie wobec dziecka z zespołem dziecka maltretowanego 8. Postępowanie pielęgniarskie wobec dziecka hospitalizowanego wskutek oparzenia 9. Postępowanie pielęgniarskie wobec dziecka z martwiczym zapaleniem jelit 10. Postępowanie pielęgniarskie wobec dziecka z niedożywieniem

Czym jest znaczenie w Słownik na P .