pierwszy epizod schizofrenii co to znaczy
Co znaczy Pierwszy epizod schizofrenii?. Co to jest w każdej dziedzinie medycyny, lecz w razie.

Czy pomocne?

Pierwszy epizod schizofrenii

Definicja z ang. The first episode of schizophrenia, z niem. Die erste Episode von Schizophrenie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2001, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,199 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.46 kg
Zagadnienia: pierwszy epizod schizofrenii
ISBN: ISBN 83-85705-59-7
Opis: Hasło "rozpoznać-zrozumieć-pomóc" powinno mieć wykorzystanie w każdej dziedzinie medycyny, lecz w razie pierwszego epizodu schizofrenii ma ono szczególne znaczenie. Właściwe rozpoznanie, określenie strategii terapeutycznej i udzielenie choremu terapeutycznego oparcia stanowi te przedmioty, które powinny cechować nasze postępowanie wobec pacjentów po raz pierwszy doświadczających objawów psychozy. Tylko gdyż wówczas można będzie efektywnie interweniować w razie zachorowania na schizofrenię, oczekiwać efektów terapii i wymagać od otoczenia współpracy przy opiece nad chorym. Opracowanie nasze kierujemy przede wszystkim do członków zespołów terapeutycznych - lekarzy, psychologów, pracowników socjalnych, pielęgniarek. Jego celem jest ułatwienie diagnozowania pierwszego epizodu psychozy, ze szczególnym uwzględnieniem etapy objawów prodromalnych i wyboru właściwego postępowania terapeutycznego. Kładziemy także nacisk na leczenie i na konieczność objęcia pacjenta oddziaływaniami terapeutycznymi ze strony nie tylko personelu medycznego, lecz i najbliższego otoczenia chorego.
Spis treści:
  • 1. Teorie etiopatogenetyczne schizofrenii
  • 2. Obraz kliniczny i przebieg schizofrenii
  • 3. Znaczenie zaburzeń czynności poznawczych w pierwszym epizodzie schizofrenii
  • 4. Zarys klasyfikacji i zasad diagnostyki różnicowej
  • 5. Postępowanie terapeutyczne
  • 6. Pierwszy epizod schizofrenii
  • 7. Rehabilitacja wczesnej schizofrenii

Czym jest znaczenie w Słownik na P .