pma melanie klein miłość co to znaczy
Co znaczy tom 1 - miłość, poczucie winy i?. Co to jest Miłość, poczucie winy i reparacja.

Czy pomocne?

Pisma Melanie Klein tom 1 - miłość, poczucie winy i reparacja oraz inne prace z lat 1921-1945

Definicja z ang. Writings of Melanie Klein, Volume 1 - Love, guilt and reparation and other works from the years 1921 to 1945, z niem. Schriften von Melanie Klein, Volume 1 - Liebe, Schuld und Sühne und andere Arbeiten aus den Jahren 1921 bis 1945.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2007, wyd. 1, Oprawa: twarda,480 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.90 kg
Zagadnienia: pma melanie klein miłość
ISBN: ISBN 83-7489-032-8
Opis: Podręcznik wydana przy wsparciu programu UE Kultura 2000 ''Miłość, poczucie winy i reparacja'' rozpoczyna publikację Pism Melanie Klein, obejmujących blisko czterdziestoletni czas jej pracy klinicznej i badawczej. Długo oczekiwane polskie wydanie Pism umożliwia naszemu czytelnikowi bezpośredni kontakt z jej dziełem, a w konsekwencji z olbrzymim obszarem myśli analitycznej, modyfikującej i twórczo rozwijającej teorię Freuda – z tak zwany brytyjską szkołą relacji z obiektem. Mealnie Klein (1882-1960) jest znana jako wybitna psychoanalityczka, twórczyni kierunku w psychoanalizie kładącego nacisk na relacje z obiektem. Jej metoda pracy z dziećmi, koncepcje nieświadomych fantazji, pozycji paranoidalno-schizoidalnej i depresyjnej przyczyniły się do nowego rozumienia wczesnych faz rozwoju dziecka. Miały także wpływ na rozumienie psychopatologii dorosłych i na analityczną technikę leczenia. Klein od początku pozostawała pod wrażeniem tego, jak bogaty jest świat nieświadomych fantazji dziecka i jego świat wewnętrzny. Już dziecko dwuipółletnie ma za sobą złożoną historię rozwoju, ujawnianą w przeniesieniu, którą Klein potrafiła odczytać… Dostrzegała pragnienia i fantazje dzieci i ciągłe interakcje z rzeczywistością zewnętrzną. Te wczesne związki, zabarwione fantazjami dziecka, zostają uwewnętrznione i tworzą zrąb jego osobowości. Frued odkrył, iż w osobie dorosłej dziecko wciąż jest żywe, Klein zaś odkryła w dziecku i dorosłym - niemowlę. Hanna Segal, z Nowego wprowadzenia do Pism, t. I
Spis treści:
  • 1. Rozwój dziecka (1921) 2. Zahamowania i trudności okresu dojrzewania (1922) 3. Rola szkoły w rozwoju libidinalnym dziecka (1923) 4. Badanie wczesnodziecięca (1923) 5. Przyczynek do psychogenezy tików (1925) 6. Psychologiczne zasady analizy wczesnodziecięcej (1926) 7. Sympozjum na temat analizy dziecięcej (1927) 8. Skłonności przestępcze u normalnych dzieci (1927) 9. Wczesne stadia konfliktu edypalnego (1928) 10. Personifikacja w zabawie dzieci (1929) 11. Wpływ dziecięcych sytuacji lękowych na sztukę i impuls twórczy (1929) 12. Znaczenie tworzenia symboli dla rozwoju ego (1930) 13. Psychoterapia psychoz (1930) 14. Wkład do teorii zahamowań intelektualnych (1931) 15. Wczesny rozwój sumienia u dziecka (1933) 16. O przestępczości (1934) 17. Wkład do psychogenezy stanów maniakalno-depresyjnych (1935) 18. Odstawianie od piersi (1936) 19. Miłość, poczucie winy i reparacja (1937) 20. Żałoba i jej związek ze stanami maniakalno-depresyjnymi 21. Kompleks Edypa w świetle lęków wczesnodziecięcych Uwagi końcowe Bibliografia, spis pacjentów, indeksy

Czym jest znaczenie w Słownik na P .