planowanie obsad co to znaczy
Co znaczy pielęgniarskich w lecznictwie?. Co to jest organizacji, nie wyłączając zakładu opieki.

Czy pomocne?

Planowanie obsad pielęgniarskich w lecznictwie stacjonarnym

Definicja z ang. Planning holders of nursing in health care stationary, z niem. Planung Inhaber von Pflege im Gesundheitswesen stationäre.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Czelej, Lublin 2001, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,80 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.16 kg
Zagadnienia: planowanie obsad
ISBN: ISBN 83-88063-54-5
Opis: Pracownicy są w najwyższym stopniu cennym elementem każdej organizacji, nie wyłączając zakładu opieki zdrowotnej. To ich potencjał intelektualny, motywacja i chęć działania powodują, iż organizacja może oferować niezłą jakość świadczeń. Ich płace stanowią jednak największe obciążenie, około 70-80% wydatków ogólnych każdego zakładu opieki zdrowotnej, dlatego niezwykle ważny jest wybór odpowiednich metod planowania kadrowego, tak by były one zgodne z zapotrzebowaniem chorych na dany typ świadczeń, a równocześnie gwarantowały odpowiednią liczbę kadr i efektywne ich wykorzystani. Podsystem pielęgniarstwa jest składnikiem mechanizmu opieki zdrowotnej i obecnie również przeżywa kryzys w sferze kierowania. Poszukuje się w jego obrębie najlepszych sposobów świadczenia usług, tak by były one satysfakcjonujące dla chorych i ich rodzin. Zapewnienie dobrej jakości świadczeń wymaga uwzględnienia wielu zmian w zarządzaniu podsystemem pielęgniarstwa. Jedną z ważniejszych jest planowanie obsad ukierunkowane na ocenę zapotrzebowania pacjentów na opiekę pielęgniarską i dostosowanie odpowiednich liczbowo kadr do rzeczywistych potrzeb chorych. Takie obowiązki zapewniają sposoby klasyfikacji pacjentów, nazwane w skrócie PCS, od angielskiej nazwy "Patient Classification Mechanizm". Są one z powodzeniem wykorzystywane w zachodnich systemach opieki zdrowotnej od kilkudziesięciu lat.
Spis treści:
 • 1. Potrzeby zdrowotne i zapotrzebowanie na opiekę a planowanie kadr medycznych
 • 2. Mechanizmy klasyfikacji pacjentów w opiece zdrowotnej
 • 3. Zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską a planowanie obsad w stacjonarnej opiece zdrowotnej
 • 4. Weryfikacja kryteriów opieki pielęgniarskiej
 • 5. Koncepcja Nadlera i badania operacyjne podstawą weryfikacji norm czasu pielęgnacji bezpośredniej
 • 6. Modelowy okres pielęgnacji bezpośredniej
 • 7. okres wykonywania pielęgnacji bezpośredniej poprzez pielęgniarki pracujące zawodowo
 • 8. okres pozapielęgnacyjny w metodzie klasyfikacji pacjentów
 • 9. Badanie porównawcza zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską wg trzech i czterech kategorii opieki
 • Piśmiennictwo
 • Lista rycin
 • Lista tabel
 • Aneks
 • Zał. 1. Przykładowe czynności wykonywane poprzez pielęgniarki wg przyjętych kryteriów opieki
 • Zał. 2. Opis kategorii opieki pielęgniarskiej
 • Zał. 3. Arkusz klasyfikacji chorych wg trzech kategorii opieki
 • Zał. 4. Arkusz przydziału pacjenta do określonej kategorii opieki
 • Zał. 5. Arkusz obserwacji chronometrażowych
 • Zał. 6. Indywidualna karta pielęgnowania
 • Zał. 7. Przykład obliczania etatów pielęgniarskich wg własnej propozycji metodologicznej

Czym jest znaczenie w Słownik na P .