podręcznik asystentek co to znaczy
Co znaczy asystentek i higienistek?. Co to jest jednoczesnym prowadzeniem działań profilaktycznych.

Czy pomocne?

Podręcznik dla asystentek i higienistek stomatologicznych

Definicja z ang. Handbook for assistants and dental hygienists, z niem. Handbuch für die Assistenten und Zahnarzthelfer.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, wyd. 3, Oprawa: miękka foliowana,536 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.93 kg
Zagadnienia: podręcznik asystentek
ISBN: ISBN 83-200-3175-3
Opis: Efektywna opieka stomatologiczna uwarunkowana jest jednoczesnym prowadzeniem działań profilaktycznych, leczeniem stanów chorobowych i rehabilitacją narządu żucia. Tylko idealnie zorganizowana robota lekarzy stomatologów, we współpracy z pomocniczym personelem stomatologicznym, może uczynić to trudne zadanie możliwym do realizacji. Celem tego podręcznika jest przygotowanie asystentek i higienistek stomatologicznych do profesjonalnego wykonywania zawodu. Zadaniem higienistki jest prowadzenie profilaktyki bez bezpośredniego udziału lekarza stomatologa (często jedynie pod jego odległym nadzorem), zaś zadaniem asystentki - czynny udział w wykonywaniu zabiegów w gabinecie stomatologicznym. Te dwa zawody w dobie obecnych zmian w służbie zdrowia zyskują na znaczeniu i mają zapewnioną przyszłość. Obecne wydanie podręcznika zostało w znacznym stopniu zmienione. Uaktualniono informacje dotyczące materiałów i leków stomatologicznych, rozszerzono rozdział poświęcony radiologii stomatologicznej, zwracając szczególną uwagę na ochronę przed promieniowaniem. Szczegółowo omówiono zasady bezpieczeństwa pracy w gabinecie stomatologicznym, a również aktualne przepisy i regulacje prawne, dotyczące pracy higienistek i asystentek stomatologicznych.
Spis treści:
  • CZĘŚĆ I. PROPEDEUTYKA STOMATOLOGII 1. Poradnia stomatologiczna 2. Narzędzia w poszczególnych gabinetach stomatologicznych 3. Rodzaje i organizacja poradni stomatologicznych 4. Organizacja pracy zespołu stomatologicznego 5. Materiały i leki stomatologiczne 6. Materiały sanitarne w stomatologii 7. Antyseptyka i aseptyka w gabinecie stomatologicznym 8. Podstawy radiologii stomatologicznej 9. Fizykoterapia w stomatologii 10. Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie stomatologicznym 11. Dokumentacja stomatologiczna 12. Przepisy i regulacje prawne w zawodach higienistki i asystentki stomatologicznej 13. Zagadnienia etyki zawodu higienistki stomatologicznej
  • CZĘŚĆ II. PROFILAKTYKA CHORÓB NARZĄDU ŻUCIA 14. Zadania, zakres i cele profilaktyki stomatologicznej 15. Próchnica zębów 16. Choroby przyzębia 17. Wady zgryzu 18. Profilaktyka onkologiczna
  • CZĘŚĆ III. WYCHOWANIE ZDROWOTNE W STOMATOLOGII 19. Wychowanie zdrowotne a promocja zdrowia jamy ustnej 20. Istota, cel i miejsce wychowania zdrowotnego w ochronie zdrowia 21. Rola i zadania wychowania zdrowotnego w stomatologii 22. Organizacja wychowania zdrowotnego 23. Zakres wychowania zdrowotnego w stomatologii 24. Metodyka wychowania zdrowotnego Skorowidz

Czym jest znaczenie w Słownik na P .