podręcznik asystentek co to znaczy
Co znaczy asystentek i higienistek?. Co to jest konieczne jest jednoczesne prowadzenie działań.

Czy pomocne?

Podręcznik dla asystentek i higienistek stomatologicznych

Definicja z ang. Handbook for assistants and dental hygienists, z niem. Handbuch für die Assistenten und Zahnarzthelfer.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999, wyd. 2, Oprawa: miękka foliowana,548 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.76 kg
Zagadnienia: podręcznik asystentek
ISBN: ISBN 83-200-2357-2
Opis: By zapewnić efektywną opiekę stomatologiczną społeczeństwu, konieczne jest jednoczesne prowadzenie działań profilaktycznych, leczenie i rehabilitacja schorzeń narządu żucia. Tylko idealnie zorganizowana robota lekarzy stomatologów i współpraca z pomocniczym personelem stomatologicznym może uczynić to trudne zadanie możliwym do realizacji. Celem autorów wydanego właśnie podręcznika jest przygotowanie higienistek i asystentek stomatologicznych do profesjonalnego wykonywania zawodu. Zadaniem higienistki jest prowadzenie profilaktyki, bez bezpośredniego udziału lekarza stomatologa, często pod jego odległym nadzorem, zaś zadaniem asystentki - czynny udział w wykonywaniu zabiegów w gabinecie stomatologicznym. Te dwa zawody - nawet w dobie reformy służby zdrowia - mają zapewnioną przyszłość. Obecne wydanie zostało gruntownie zmienione, wedle najnowszymi osiągnięciami w zakresie stomatologii.
Spis treści:
 • Część I:
 • PROPEDEUTYKA STOMATOLOGII
 • 1. Poradnia stomatologiczna - wyposażenie
 • 2. Narzędzia w poszczególnych gabinetach stomatologicznych
 • 3. Rodzaje i organizacja poradni stomatologicznych
 • 4. Organizacja pracy zespołu stomatologicznego
 • 5. Materiały i leki stomatologiczne
 • 6. Materiały sanitarne w stomatologii
 • 7. Antyseptyka i aseptyka w gabinecie stomatologicznym
 • 8. Podstawy radiologii stomatologicznej
 • 9. Fizykoterapia w stomatologii
 • 10. Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie stomatologicznym
 • 11. Dokumentacja stomatologiczna
 • 12. Przepisy i regulacje prawne zawodów higienistki i asystentki stomatologicznej
 • 13. Zagadnienia etyki zawodu higienistki stomatologicznej
 • Część II:
 • PROFILAKTYKA CHORÓB NARZĄDU ŻUCIA
 • 1. Zadania, cele i zakres profilaktyki stomatologicznej
 • 2. Próchnica zębów
 • 3. Zapobieganie próchnicy zębów
 • 4. Choroby przyzębia
 • 5. Wady zgryzu
 • Profilaktyka onkologiczna
 • 7. Niektóre programy profilaktyki próchnicy i chorób przyzębia u dzieci i młodzieży
 • Część III:
 • WYCHOWANIE ZDROWOTNE W STOMATOLOGII
 • 1. Wychowanie zdrowotne a promocja zdrowia jamy ustnej
 • 2. Istota, cel i miejsce wychowania zdrowotnego w ochronie zdrowia
 • 3. Rola i zadania wychowania zdrowotnego w stomatologii
 • 4. Organizacja wychowania zdrowotnego
 • 5. Zakres wychowania zdrowotnego w stomatologii
 • 6. Metodyka wychowania zdrowotnego

Czym jest znaczenie w Słownik na P .