podręczny mianownictwa co to znaczy
Co znaczy mianownictwa anatomicznego?. Co to jest przygotowano w oparciu o ostatnie wydanie.

Czy pomocne?

Podręczny słownik mianownictwa anatomicznego

Definicja z ang. Concise dictionary of anatomical nomenclature, z niem. Handwörterbuch der anatomischen Nomenklatur.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Czelej, Lublin 2004, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,324 str., Wymiary: 170 x 235 mm , Waga: 0.57 kg
Zagadnienia: podręczny mianownictwa
ISBN: ISBN 83-89309-41-6
Opis: ''Podręczny leksykon mianownictwa anatomicznego'' przygotowano w oparciu o ostatnie wydanie Terminologia Anatomica i odpowiednie opracowania krajowe. Miana międzynarodowe i odpowiadające im polskie zestawiono w dwu częściach: w słowniku łacińsko-polskim i polsko-łacińskim. Występują w nich przede wszystkim miana oficjalne, zatwierdzone poprzez upoważnione zespoły ekspertów, które zawierają w miarę liczne nazwy alternatywne. Do słownika włączono liczne eponimy – przede wszystkim te, które w niedawnej przeszłości były regularnie stosowane w pracach naukowych i w podręcznikach anatomicznych i klinicznych – i wybrane nazwy powiązane wprawdzie z anatomią, ale nie występujące na oficjalnej liście mian, oprócz tego nazwy z pogranicza anatomii i fizjologii albo anatomii i kliniki. Umieszczenie wymienionych mian w ''Podręcznym słowniku'' ułatwi korzystanie z dawnych prac anatomicznych, podręczników i atlasów anatomicznych i dzieł klinicznych, gdzie terminy te nawet aktualnie są dość regularnie służące. W końcowej części ''Podręcznego słownika'' zestawiono stosowane w międzynarodowym mianownictwie anatomicznym rzeczowniki, z oznaczeniem ich rodzaju, w mianowniku liczby pojedynczej podane z końcówką dopełniacza, rzadko w pełnej formie, i – po skrócie pl – w mianowniku liczby mnogiej. Wiadomości te ułatwią korzystanie z międzynarodowych mian anatomicznych. ''Podręczny leksykon mianownictwa anatomicznego'' jest przeznaczony nie tylko dla studentów wydziałów lekarskich, pielęgniarskich, biologii i tym podobne, ale również dla nauczycieli akademickich, autorów prac naukowych i książek poświęconych anatomii i innym dziedzinom medycyny
Spis treści:
  • Od autora
  • Objaśnienia skrótów i oznaczeń
  • Leksykon łacińsko-polski
  • Leksykon polsko-łaciński
  • Rzeczowniki międzynarodowego mianownictwa anatomicznego

Czym jest znaczenie w Słownik na P .