podstawowe procedury co to znaczy
Co znaczy procedury diagnostyczno-lecznicze?. Co to jest klinicznej i stanów nagłych. Przygotowany.

Czy pomocne?

Podstawowe procedury diagnostyczno-lecznicze - praktyczny przewodnik

Definicja z ang. Basic diagnostic and therapeutic procedures - a practical guide, z niem. Grund diagnostischen und therapeutischen Verfahren - ein praktischer Leitfaden.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,546 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.76 kg
Zagadnienia: podstawowe procedury
ISBN: ISBN 83-200-3437-0
Opis: Poradnik napisany poprzez specjalistów z zakresu medycyny klinicznej i stanów nagłych. Przygotowany jako podręczna podręcznik do stosowania poprzez lekarza bezpośrednio przy łóżku chorego, przedstawiająca następne fazy postępowania w zabiegach diagnostycznych i leczniczych (intubacja, kaniulacja tętnic, udrażnianie dróg oddechowych, chirurgiczne zaopatrywanie rany, bronchoskopia, drenaż płynu z worka osierdziowego). Zawiera algorytmy postępowania w stanach nagłych. Autorzy przedstawiają problemy wynikające z opieki nad chorym w stanie krytycznym, resuscytację noworodka, obsługę aparatów diagnostycznych, sprzętu medycznego i przygotowania do wykładu naukowego. podręcznik dla anestezjologów, personelu medycznego oddziałów zabiegowych, ratowników medycznych.
Spis treści:
  • Część 1. PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI 1. Wlew dożylny 2. Leki dożylne 3. Jak kaniulować żyłę 4. Kaniulacja tętnic obwodowych 5. Utrzymanie drożności dróg oddechowych 6. Intubacja 7. Ocena przytomności 8. Uzyskiwanie świadomej zgody chorego 9. Badanie EKG 10. Interpretacja EKG 11. Proste techniki znieczulenia miejscowego 12. Podstawy techniki szycia 13. Techniki czystości i sterylności 14. Monitorowanie podstawowych parametrów życiowych 15. Cewnikowanie dróg moczowych 16. Znaczenie symulatora medycznego 17. Jak przygotować wykład na spotkanie naukowe 18. Wykorzystanie środków audiowizualnych w wystąpieniach 19. Bezpieczeństwo elektryczne 20. Pisanie wypisu ze szpitala
  • Część 2. ZABIEGI WYMAGAJĄCE WIĘKSZYCH UMIEJĘTNOŚCI 21. Sedacja 22. Odcinkowe znieczulenie dożylne (blokada Biera) 23. Centralny dostęp naczyniowy 24. Zastosowanie ultrasonografii przy założeniu dostępu żylnego 25. Ból ostry i analgezja ''sterowana poprzez chorego'' 26. Zakładanie sondy nosowo-żołądkowej 27. Dostęp naczyniowy u dzieci 28. Usuwanie ciała obcego z gałki ocznej
  • Część 3. UMIEJĘTNOŚCI WSPOMAGANIA CZYNNOŚCI ODDECHOWEJ 29. Tlenoterapia 30. Ocena dróg oddechowych 31. Drenaż płynu opłucnowego 32.Wprowadzanie drenu do jamy opłucnej 33. CPAP jako sposób leczenia 34. Praktyczny przewodnik wentylacji nieinwazyjnej 35. Testy czynnościowe płuc 36. Punkcja lędźwiowa
  • Część 4. UMIEJĘTNOŚCI WSPOMAGANIA CZYNNOŚCI UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO 37. Drenaż płynu z worka osierdziowego 38. Pomiar ciśnienia w tętnicy płucnej 39. Pomiar pojemności minutowej serca 40. Balonowa kontrapulsacja wewnątrzaortalna 41. Czasowa stymulacja serca
  • Część 5. UMIEJĘTNOŚCI PRZEPROWADZANIA ANESTEZJI 42. Sprawdzanie aparatu do znieczulenia 43. Monitorowanie w czasie znieczulenia 44. Trudna intubacja 45. Znieczulenie podpajęczynówkowe 46. Znieczulenie zewnątrzoponowe 47. Kluczowe blokady nerwów obwodowych
  • Część 6. UMIEJĘTNOŚCI STOSOWANIA ZABIEGÓW U CHORYCH W STANIE KRYTYCZNYM 48. Respiratory – cechy i wykorzystanie 49. Tracheostomia tradycyjna 50. Tracheostomia przezskórna 51. Bronchoskopia 52. Pomiar ciśnienia wewnątrzczaszkowego 53. Dożylne linie żywieniowe i całkowite żywienie pozajelitowe 54. Punkcja diagnostyczna jamy brzusznej 55. Hemodializa i hemofiltracja 56. Rozpoznawanie śmierci pnia mózgu
  • Część 7. SWOISTE ZŁOŻONE UMIEJĘTNOŚCI 57. Echokardiografia – zlecając wykonanie echokardiogramu 58. Resuscytacja noworodków 59. Monitorowanie częstości pracy serca płodu w czasie porodu
  • Część 8. STANY NAGLĄCE 60. Hipowolemia 61. Ostra dychawica oskrzelowa (astma) 62. Anafilaksja 63. Padaczka 64. Postępowanie w przypadku podtopienia 65. Hipotermia 66. Przedawkowanie 67. Stridor 68. Pierwsza pomoc w urazach głowy 69. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych
  • Część 9. ALGORYTMY Bonus 1. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych Bonus 2. Algorytm specjalistycznych zabiegów resuscytacyjnych ALS stosowanych w zatrzymaniu krążenia u dorosłych Bonus 3. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dzieci (BSL) Bonus 4. Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne u dzieci Bonus 5. Resuscytacja noworodka Bonus 6. Zgoda na leczenie Bonus 7. Formularz niepożądanego działania leków

Czym jest znaczenie w Słownik na P .