podstawowe zabiegi co to znaczy
Co znaczy pielęgnacyjne w chirurgii?. Co to jest składający się z 10 autorów zespół Kliniki i bloku.

Czy pomocne?

Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne w chirurgii

Definicja z ang. Basic treatments in surgery, z niem. Grund Behandlungen in der Chirurgie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: AM Poznań, Poznań 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,119 str., Wymiary: 165 x 240 mm , Waga: 0.26 kg
Zagadnienia: podstawowe zabiegi
ISBN: ISBN 83-60187-31-2
Opis: Skrypt został napisany przez dość spory, ponieważ składający się z 10 autorów zespół Kliniki i bloku operacyjnego. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, iż autorzy w głównej mierze oparli się o swoje własne doświadczenie zdobyte w czasie codziennej pracy z chorymi, poszerzając je o doświadczenia zespołu pielęgniarskiego pracującego w oddziałach i salach operacyjnych i oczekiwania przyszłych czytelników wyniesione z ćwiczeń i seminariów prowadzonych ze studentami. (...) Zawarty materiał, jego układ odpowiada w pełni programowi nauczania chirurgii ogólnej dla studentów Wydziałów Lekarskich Akademii Medycznych. Jednakże większość z opisanych zagadnień, przede wszystkim dotyczących czynności pielęgnacyjnych, trudno znaleźć w takiej formie we współczesnych opracowaniach chirurgicznych. I w tym zakresie stanowi cenne uzupełnienie obecnie dostępnego piśmiennictwa chirurgicznego, niezbędnego w procesie kształcenia studentów medycyny. Należy zgodzić się z Autorami skryptu, iż nie sposób przedstawić wszystkich zabiegów pielęgnacyjnych. Jednakże te, które zostały omówione uważam za w pełni wystarczające i bardzo istotne z powodów merytorycznych. Poznanie podstaw teoretycznych wykonywania wielu czynności pielęgniarskich zaowocuje w przyszłej pracy absolwentów na stażach podyplomowych i w codziennej pracy zawodowej, chociażby w praktykach lekarzy rodzinnych. Z kolei przybliżenie tematyki opieki przed- i pooperacyjnej, zasad postępowania w bloku operacyjnym, chirurgicznego leczenia ran i ich szycia ułatwi studentom pełniejsze zrozumienie oglądanych zabiegów operacyjnych i bardziej aktywne uczestnictwo w zabiegach operacyjnych w charakterze asysty. (...) Myślę, iż skrypt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów, w sposób znaczący wzbogaca, a w niektórych częściach wprowadza elementy nowatorskie, przyczyniając się do pełniejszego wykształcenia przyszłych lekarzy. Jestem przekonany, iż spotka się z bardzo pozytywnym odbiorem przez studentów Wydziałów Lekarskich, jak także słuchaczy kierunków pielęgniarskich na Wydziałach Nauki o Zdrowiu. (...) Prof. dr hab. Ireneusz Wojciech Krasnodębski
Spis treści:
  • 1. Cięcia i dostępy operacyjne – rozważania 2. Mycie i dezynfekcja rąk. Blok operacyjny 3. Niektóre zabiegi pielęgnacyjne wykonywane na oddziale 4. Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego opieka pooperacyjna 5. Chirurgiczne leczenia ran i podstawy szycia 6. Infekcje 7. Apteczka oddziałowa 8. Przetoki jelitowe – wskazania do wytworzenia, pielęgnacja i zaopatrzenie 9. Endoskopia przewodu pokarmowego Lista rycin. Piśmiennictwo

Czym jest znaczenie w Słownik na P .