podstawy chemii zestaw pytań co to znaczy
Co znaczy 1-2 - zestaw pytań zamkniętych dla?. Co to jest czekającego ich egzaminu z chemii a.

Czy pomocne?

Podstawy chemii cz. 1-2 - zestaw pytań zamkniętych dla licealistów i kandydatów na studia na kierunkach przyrodniczych i akademiach medycznych

Definicja z ang. Chemistry part. 1-2 - a set of closed questions for high school students and candidates for the natural sciences and medical schools, z niem. Chemie teil. 1-2 - eine Reihe von geschlossenen Fragen für Schüler und Kandidaten für die Naturwissenschaften und medizinischen Schulen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Medyk, Warszawa 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,504 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.93 kg
Zagadnienia: podstawy chemii zestaw pytań
ISBN: ISBN 83-89745-26-7
Opis: By przyszłych maturzystów lepiej zorientować w charakterze czekającego ich egzaminu z chemii a równocześnie umożliwić im sprawdzenie stopnia opanowania materiału przygotowaliśmy trzyczęściowy zbiór pytań zamkniętych i otwartych: - ''Podstawy z chemii. Zestawy pytań zamkniętych'' cz. 1 i 2 - zestaw zadań oparty na pytaniach egzaminacyjnych dotychczas występujących na egzaminach wstępnych na Akademie Medyczne i kierunki przyrodnicze. Pytania pogrupowane są w odpowiednie bloki tematyczne. - ''Podstawy chemii. Zestawy pytań otwartych''. zestaw zorientowany szczególnie pod katem nowej matury. Pytania w nim zawarte wymagają od uczniów udzielenia bądź krótkiej odpowiedzi bądź uzupełnienia luki w podanym tekście. Podręcznik zawiera pełne odpowiedzi, na zawarte w tekście pytania, opracowane wedle wymogami stawianymi poprzez CKE. Oferowane poprzez Wydawnictwo Medyk zestawy pytań otwartych i zamkniętych z chemii w połączeniu z repetytoriami z chemii autorstwa Andrzeja Persony i Jarosława Dymary: A. Persona, J. Dymara - ''Podstawy chemii. Repetytorium dla maturzystów i kandydatów na studia na kierunkach przyrodniczych i akademiach medycznych'' cz. 1-2 stanowią zbiór pomocy dydaktycznych umożliwiający dobre przygotowanie do egzaminu nie tylko przyszłych maturzystów lecz także kandydatów na studia ze ''starą'' maturą i maturą zagraniczną albo międzynarodową, bo obowiązuje ich w czasie rekrutacji na studia egzamin przedmiotowy porównywalny metodą i treścią z nowa maturą (na przykład na wydział lekarski AM egzaminy z biologii, chemii i fizyki, na wydział farmacji czy analityki medycznej z biologii i chemii).
Spis treści:
  • TOM 1 1. Obliczenia w oparciu o wzory 2. Ustalanie wzoru empirycznego 3. Stechiometria mieszanin 4. Wydajność reakcji chemicznych 5. Roztwory 6. Budowa atomu 7. Związek budowy atomu z układem 8. Przemiany jądrowe 9. Przewidywanie budowy przestrzennej 10. Wiązania chemiczne 11. Struktura ciał stałych 12. Efekty energetyczne 13. Kinetyka i statyka reakcji 14. Kataliza 15. Dysocjacja 16. Wskaźniki, przewodnictwo roztworów 17. Teorie kwasów i zasad 18. Amfoteryczność 19. Hydroliza 20. Iloczyn rozpuszczalności 21. Związki kompleksowe 22. Mechanizmy redox 23. Ogniwa 24. Korozja 25. Elektroliza Odpowiedzi Tabele pomocnicze Literatura
  • TOM 2 1. Przedmioty systematyki 2.litowce 3. Berylowce 4. Borowce 5.węglowce 6.azotowce 7. Tlenowce 8. Fluorowce 9. Miedź, srebro, cynk 10. Chrom 11. Mangan 12. Żelazo 13. Węglowodory 14. Alkohole i fenole 15. Aldehydy i ketony 16. Kwasy karboksylowe 17. Estry i tłuszcze 18. Węglowodany 19. Związki nitrowe 20. Aminokwasy, peptydy, białka 21. Kwasy nukleinowe 22. Związki wielkocząsteczkowe 23. Izomeria 24. Systemy reakcji 25. Identyfikacja substancji 26. Mechanizmy wieloetapowe Odpowiedzi Tabele pomocnicze

Czym jest znaczenie w Słownik na P .