podstawy chirurgii co to znaczy
Co znaczy tom 1-2 - podręcznik dla?. Co to jest chirurgii ogólnej, przeznaczony dla lekarzy.

Czy pomocne?

PODSTAWY CHIRURGII tom 1-2 - podręcznik dla specjalizujących się w chirurgii ogólnej

Definicja z ang. BASICS OF SURGERY Volume 1-2 - manual for specializing in general surgery, z niem. GRUNDLAGEN DER OPERATION Volume 2.1 - Handbuch für Allgemeine Chirurgie spezialisiert.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Medycyna Praktyczna, Kraków 2003, wyd. 1, Oprawa: twarda,2500 str., Wymiary: 210 x 300 mm , Waga: 7.81 kg
Zagadnienia: podstawy chirurgii
ISBN: ISBN 83-89015-61-7
Opis: Tj. pierwszy od 20 lat polski książka obejmujący całość chirurgii ogólnej, przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się w tej dziedzinie. Pod redakcją prof. dra hab. med. Jacka Szmidta, zespół 210 autorów, reprezentujących wszystkie ośrodki akademickie w Polsce opracował 54 rozdziały, składające się na liczący prawie 2500 stron książka. Podstawy Chirurgii uzyskały rekomendację Konsultanta Krajowego i Towarzystwa Chirurgów Polskich jako książka dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii ogólnej.
Spis treści:
  • TOM I Przedmowa 1. Specjalizacja i egzamin z chirurgii ogólnej 2. Podstawy Evidence Based Medicine (EBM) 3. Genetyka w chirurgii 4. Immunologia w chirurgii 5. Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej w chirurgii 6. Wpływ urazu na ustrój 7. Hemostaza, krwawienia i leczenie krwią 8. Pierwsza pomoc w nagłych sytuacjach 9. Wstrząs 10. Gojenie ran 11. Żywienie w chirurgii 12. Zakażenie chirurgiczne 13. Ostre choroby jamy brzusznej 14. Podtawy onkologii 15. Podstawy transplantologii 16. Powikłania w chirurgii 17. Ocena ryzyka operacyjnego 18. Choroby skóry i tkanek miękkich 19. Nowotwory głowi i szyi 20. Chirurgia sutka 21. Oparzenia i odmrożenia 22. Urazy czaszkowo-mózgowe 23. Traumatologia 24. Urazowe uszkodzenia narządów jamy brzusznej 25. Wrodzone wady serca 26. Nabyte choroby serca 27. Chirurgia tętnic 28. Chirurgia żył obwodowych
  • TOM II 29. Chirurgia naczyń chłonnych 30. Ortopedia 31. Chirurgia ręki 32. Chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna 33. Chirurgia klatki piersiowej 34. Urologia 35. Chirurgia dziecięca 36. Neurochirurgia 37. Podstawowe zagadnienia z ginekologii 38. Chirurgia przełyku 39. Chirurgia żołądka i dwunastnicy 40. Chirurgia jelita cienkiego 41. Chirurgia jelita grubego i odbytu 42. Chirurgia wątroby 43. Nadciśnienie wrotne 44. Chirurgia dróg żółciowych 45. Chirurgia trzustki 46. Chirurgia śledziony 47. Choroby sieci i przestrzeni pozaotrzewnowej 48. Przepukliny brzuszne 49. Chirurgia tarczycy 50. Chirurgia przytarczyc 51. Leczenie operacyjne nowotworów przysadki mózgowej 52. Chirurgia nadnerczy 53. Zespoły mnogich nowotworów gruczołów dokrewnych 54. Neuroendokrynne nowotwory przewodu pokarmowego

Czym jest znaczenie w Słownik na P .