podstawy chorób przyzębia co to znaczy
Co znaczy przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej?. Co to jest Ustnej może być pomocny nie tylko.

Czy pomocne?

Podstawy chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej

Definicja z ang. Fundamentals of periodontal disease and oral mucosa, z niem. Grundlagen der Parodontitis und der Mundschleimhaut.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków 1998, wyd. 7, Oprawa: miękka foliowana,385 str., Wymiary: 170 x 240 mm
Zagadnienia: podstawy chorób przyzębia
ISBN: ISBN 83-233-1157-9
Opis: Książka pt. "Podstawy Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej" może być pomocny nie tylko studentom, lecz i lekarzom różnych specjalności stomatologicznych. Obejmuje własną treścią rozwój, morfologię i fizjologię tkanek przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej. Omówione zostały szczegółowo czynniki etiopatogenetyczne chorób przyzębia i wielu najczęstszych schorzeń błony śluzowej jamy ustnej, ich diagnostyka w oparciu o badania kliniczne, radiologiczne i szereg badań dodatkowych, specyficznych dla jamy ustnej. W postępowaniu terapeutycznym w chorobach przyzębia kluczowy nacisk położono na zabiegi higieniczne, aktywnie usuwające czynniki zapaleniotwórcze, na leczenie chirurgiczne i czynnościowe, również uzupełniające farmakologiczne. We wskazówkach leczenia schorzeń błony śluzowej jamy ustnej oparto się zarówno na długoletnich doświadczeniach Zakładu Stomatologii Zachowawczej Collegium Medicum UJ w Krakowie, jak i na danych wielu ośrodków polskich i zagranicznych.
Spis treści:
 • 1. Rozwój, morfologia i fizjologia tkanek przyzębia
 • 2. Morfologia i fizjologia błony śluzowej jamy ustnej
 • 3. Epidemiologia chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej
 • 4. Etiopatogeneza periodontopatii
 • 5. Zaburzenia czynnościowe narządu żucia
 • 6. Badanie w chorobach przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej
 • 7. Radiologiczne badanie przyzębia
 • 8. Badania dodatkowe w chorobach przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej
 • 9. Złogi nazębne
 • 10. Zapalenia powierzchowne przyzębia
 • 11. Klasyfikacja chorób przyzębia
 • 12. Klinika głębokich zapaleń przyzębia
 • 13. Zmiany przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej w starszym wieku
 • 14. Rokowanie w chorobach przyzębia
 • 15. Powikłania periodontopatii
 • 16. Zapalenia przyzębia u młodocianych
 • 17. Leczenie powierzchownych zapaleń przyzębia
 • 18. Plan leczenia głębokich chorób przyzębia
 • 19. Leczenie czynnościowe narządu żucia
 • 20. Chirurgiczne leczenie chorób przyzębia
 • 21. Sposoby unieruchamiania zębów w periodontopatiach
 • 22. Fizykoterapia w chorobach przyzębia
 • 23. Balneo- i hydroterapia w leczeniu chorób przyzębia
 • 24. Leczenie farmakologiczne schorzeń przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej
 • 25. Profilaktyka chorób przyzębia
 • 26. Wykwity pierwotne i wtórne błony śluzowej jamy ustnej
 • 27. Wady wrodzone przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej
 • 28. Kandydoza jamy ustnej
 • 29. Choroby przednowotworowe błony śluzowej jamy ustnej i profilaktyka onkologiczna jamy ustnej
 • 30. Choroby wirusowe błony śluzowej jamy ustnej
 • 31. Aftozy
 • 32. Zmiany błony śluzowej jamy ustnej o podłożu alergicznym
 • 33. Choroby pęcherzowe błony śluzowej jamy ustnej
 • 34. Zaburzenia wydzielania śliny
 • 35. Zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS) a choroby przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej

Czym jest znaczenie w Słownik na P .