podstawy cytopatologii co to znaczy
Co znaczy Podstawy cytopatologii?. Co to jest podstaw komórkowego i molekularnego podłoża procesu.

Czy pomocne?

Podstawy cytopatologii

Definicja z ang. Basics cytopathology, z niem. Grundlagen cytopathology.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2003, wyd. 1, Oprawa: twarda,295 str., Wymiary: 170 x 245 mm , Waga: 0.67 kg
Zagadnienia: podstawy cytopatologii
ISBN: ISBN 83-87944-78-5
Opis: Celem napisania tej publikacji była próba wyjaśnienia podstaw komórkowego i molekularnego podłoża procesu chorobowego przez opis komórek, ich budowy cząstkowej i funkcji biochemicznej. Przedstawiane treści nawiązują wprawdzie do tradycyjnego nauczania cytologii, ale jednocześnie uwzględniają nowe podziały i problemy, które wynikają z zastosowania nowoczesnych metod badawczych, między innymi biologii molekularnej, czy badań uItrastrukturalnych. Ideą przewodnią dla piszącego te słowa było takie ujęcie treści, by ułatwić P.T. Czytelnikom zrozumienie systemów uszkodzenia komórki i ich skutków morfologicznych, powstałych pod wpływem czynników chorobotwórczych.
Spis treści:
 • 1. Bioenergetyka komórki
 • 2. Metabolizm komórki
 • 3. Błony biologiczne komórki
 • 4. Cytosol komórki i rybosomy
 • 5. Siateczka śródplazmatyczna
 • 6. Aparat Golgiego
 • 7. Peroksysomy
 • 8. Mitochondria
 • 9. Lizosomy
 • 10. Proteasomy
 • 11. Jądro komórkowe
 • 12. Cytoszkielet i połączenia międzykomórkowe
 • 13. Receptory komórkowe
 • 14. Cykl komórkowy
 • 15. Apoptoza - programowana śmierć komórki
 • 16. Starzenie się komórek
 • 17. Macierz międzykomórkowa
 • 18. Komputerowe przetwarzanie danych cytopatomorfologicznych

Czym jest znaczenie w Słownik na P .