podstawy dietetyki co to znaczy
Co znaczy Podstawy dietetyki?. Co to jest dla studentów Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i.

Czy pomocne?

Podstawy dietetyki

Definicja z ang. Fundamentals of dietetics, z niem. Grundlagen der Ernährungslehre.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: SGGW, Warszawa 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,237 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.44 kg
Zagadnienia: podstawy dietetyki
ISBN: ISBN 83-7244-697-0
Opis: Publikacja ''Podstawy dietetyki'' przeznaczona jest raczej dla studentów Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW, mających w programie studiów element podstawy dietetyki. Na tym wydziale rozpoczyna on kształcenie w dziedzinie dietetyki, dlatego w publikacji przedstawiono ogólne podstawy patofizjologii najczęściej występujących schorzeń, gdzie procesie leczenia odpowiednia dieta odgrywa rolę zasadniczą, czyli: cukrzycy, miażdżycy, otyłości, nadciśnienia tętniczego, osteoporozy, a również schorzeń przewodu pokarmowego, wątroby i nerek. Wiedza ta będzie rozszerzana i pogłębiana na kolejnych, specjalizacyjnych przedmiotach w ramach kursu magisterskiego, takich jak: dietoterapia, dietoprofilaktyka schorzeń cywilizacyjnych, żywienie niemowląt i dzieci, preparaty dietetyczne czy nachylenie specjalizacyjne obejmujące wykłady prowadzone poprzez lekarzy, zajęcia na oddziałach szpitalnych i podstawy poradnictwa dietetycznego. Niniejsza podręcznik jest pierwszą robotą, obejmującą równocześnie szeroki aspekt medyczny i dietetyczny wybranych schorzeń. Mogła ona powstać dzięki długoletniemu doświadczeniu zespołu pracowników Zakładu Dietetyki w dydaktyce, poradnictwie dietetycznym i pracy naukowej. Kluczową jej część zajmuje dietoterapia wymienionych schorzeń. Sporo miejsca poświęcono również etiologii, patofizjologii i epidemiologii, a w mniejszym stopniu rozwinięto zagadnienia czysto żywieniowe, które studenci przerabiają w ramach innych, ściśle żywieniowych elementów. Niezbędne więc wydaje się przypomnienie przed kolejnymi ćwiczeniami wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii, żywienia czy towaroznawstwa i technologii gastronomicznej. W tym opracowaniu przedstawiono także przykłady ćwiczeń praktycznych do poszczególnych tematów, również dostosowanych do możliwości WNoŻCiK w dziedzinie korzystania z komputerów i legalnego oprogramowania czy aparatury diagnostycznej. Informacje teoretyczne przedstawione w poszczególnych rozdziałach rozszerzane są i uaktualniane na wykładach, które ponadto obejmują zagadnienia żywienia kobiet w ciąży, kobiet karmiących, osób w podeszłym wieku, żywienia w alergiach i dietoterapii niewydolności nerek, które nie mają odpowiedników ćwiczeniowych.
Spis treści:
  • Przedmowa 1. Wprowadzenie do dietetyki 2. Ogólna charakterystyka diet objętych systemem dietetyczym 3. Żywienie dzieci w pierwszym roku życia 4. Dieta w wybranych schorzeniach przewodu pokarmowego 5. Zaburzenia trawienia i wchłaniania 6. Ostre i przewlekłe wirusowe zapalenia wątroby 7. Kamica pęcherzyka żółciowego 8. Kamica układu moczowego 9. Patofizjologia i dietoterapia otyłości 10. Dietoprofilaktyka i dietoterapia powikłań miażdżycy 11. Patofizjologia i dietoterapia cukrzycy 12. Postępowanie dietetyczne w cukrzycy 13. Niefarmakologiczne sposoby leczenia nadciśnienia tętniczego 14. Dietoterapia i dietoprofilaktyka osteoporozy

Czym jest znaczenie w Słownik na P .