podstawy epidemiologii co to znaczy
Co znaczy epidemiologii chorób narządu żucia?. Co to jest tego typu opracowanie w Polsce. We.

Czy pomocne?

Podstawy epidemiologii chorób narządu żucia

Definicja z ang. Fundamentals of epidemiology masticatory, z niem. Grundlagen der Epidemiologie Kau-.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Centrum Edukacji Medycznej, Warszawa 1999, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,246 str., Wymiary: 170 x 240 mm
Zagadnienia: podstawy epidemiologii
ISBN: ISBN 83-85883-52-5
Opis: "Podstawy epidemiologii chorób narządu żucia" to pierwsze tego typu opracowanie w Polsce. We wstępie A. Ciągło przedstawia ogólne wiadomości na temat miejsca i roli epidemiologii w naukach medycznych. W dalszej części książki prof. Zbigniew Jańczuk omawia, na podstawie wyników ogólnopolskich badań epidemiologicznych przeprowadzonych w roku 1987 i 1995, sposoby badań epidemiologicznych i wskaźniki służące w ocenie poszczególnych parametrów narządu żucia, stan narządu żucia i potrzeby profilaktyczne i lecznicze z tego zakresu u dzieci i młodzieży, dorosłych i osób starszych. Dokonuje również oceny skuteczności stomatologicznych programów profilaktyki próchnicy, realizowanych w Polsce z różną skutecznością od lat 70. Dane te zostały zestawione z celami zdrowia jamy ustnej ŚOZ na rok 2000 i porównane z rezultatami badań epidemiologicznych, przeprowadzonych w tym czasie w innych państwach świata. Przedstawia także próbę oceny skuteczności planowego leczenia zębów u dzieci i młodzieży na podstawie dostępnych danych. W świetle badań epidemiologicznych opisuje skuteczność nowszych metod zapobiegania próchnicy, wprowadzonych już w latach 90. Sygnalizuje bardzo ważną rolę badań epidemiologicznych w ocenie skuteczności niektórych metod promocji zdrowia jamy ustnej u dzieci i rolę badań epidemiologicznych w diagnostyce i ocenie skuteczności programów profilaktycznych w grupach różnego ryzyka próchnicy u dzieci. W ostatnim rozdziale A. Ciągło przedstawia niektóre zagadnienia epidemiologii i profilaktyki chorób nowotworowych narządu żucia. Intencją kluczową tego opracowania, przeznaczonego dla Zespołu Stomatologicznego, czyli także dla higienistek i asystentek stomatologicznych, było wykazanie znaczenia i roli epidemiologii w działalności profilaktycznej opieki stomatologicznej.
Spis treści:

Czym jest znaczenie w Słownik na P .