podstawy fizyki repetytorium co to znaczy
Co znaczy repetytorium maturzystów i kandydatów?. Co to jest na studia medyczne dokonywała się.

Czy pomocne?

Podstawy fizyki - repetytorium maturzystów i kandydatów na studia na kierunkach przyrodniczych i akademiach medycznych

Definicja z ang. Fundamentals of Physics - repertory graduates and candidates for the natural sciences and medical schools, z niem. Grundlagen der Physik - Repertoire Absolventen und Kandidaten für die Naturwissenschaften und medizinischen Schulen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Medyk, Warszawa 2005, wyd. 5, Oprawa: miękka foliowana,376 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.68 kg
Zagadnienia: podstawy fizyki repetytorium
ISBN: ISBN 83-89745-10-0
Opis: Ponad trzydzieści minionych lat (od 1973 roku) rekrutacja na studia medyczne dokonywała się przez jednolity dla całego państwie testowy egzamin wstępny, na który składały się pytania z biologii, chemii i fizyki i języka obcego. Mechanizm ten słusznie uznano za w najwyższym stopniu sprawiedliwy i zapewniający równe szansę - a zarazem najmniej dla uczelni kłopotliwy. Trzeba powiedzieć, iż i dla samych kandydatów stal się znanym i zrozumiałym. Teraz, wobec wprowadzenia po długoletnich dyskusjach, nowej matury, egzaminy wstępne jako takie zostają zniesione. Rekrutacja i konieczna selekcja na studia medyczne (ponieważ przecież kandydatów jest kilkakrotnie więcej niż miejsc) będzie mieć inny charakter, o którym zresztą jeszcze mało wiadomo. Każda zmiana wywołuje niepokój i zamieszanie, miejmy nadzieję, iż w tym przypadku nie będzie to zamieszanie szczególnie szkodliwe. Jedno z pytań, na które szukają odpowiedzi licealiści wybierający się na studia medyczne, brzmi: czego i z czego się uczyć, aby na niektóre studia się dostać. Otóż, mimo tak wielu niewiadomych, odpowiedz na to podstawowe pytanie jest prosta - nawet jeżeli biologia, chemia i fizyka ( i język obcy) nie występują już na egzaminie wstępnym na akademię medyczną to trzeba, jak dawniej, uczyć się szczególnie pilnie właśnie tych „szablonowych" elementów. Dlaczego? Ano dlatego, iż w programie liceów nie ma jakichkolwiek innych elementów zbliżonych do zestawu podstaw medycyny teoretycznej, które są wykładane na pierwszych trzech latach studiów medycznych. Właśnie od biologii, chemii i fizyki jest najbliżej do medycyny. Właśnie ten zasób informacji, te prawa i te reguły rozumowania, jakich nauczycie się przechodząc pogłębiony kurs nauk przyrodniczych, pomogą Warn opanować ten ogrom wiedzy ściśle biomedycznej, która wykładana Wam będzie w czasie sześciu lat trudnych studiów lekarskich, pięciu stomatologicznych czy czterech i pół - farmaceutycznych. Potrzeb opanowania języka obcego chyba nie trzeba w obecnych czasach uzasadniać. Kandydatom na przyszłych lekarzy czy farmaceutów powiedzmy jednak, iż dawną rolę łaciny jako profesjonalnego języka międzynarodowego przejął już zdecydowanie język angielski. Zachęcamy zatem wszystkich młodych ludzi, planujących podjęcie studiów medycznych, aby korzystając z przyznanego im prawa wyboru decydowali się na zdawanie w czasie nowej matury właśnie biologii, chemii i fizyki ( i języka angielskiego. Nie ulega wątpliwości, iż oceny wystawione na nowej maturze z tych elementów będą decydowały o przyjęciu na studia medyczne. Trzeba więc ze szczególną determinacją przykładać się do nich już od pierwszej klasy liceum. Należy wiedzieć, iż w szczególności chemia i fizyka - mają działy szczególnie istotne dla medycyny, i takie, które są nieco mniej istotne. Jasnym jest, iż musicie jak najlepiej opanować właśnie te, które są znaczące dla waszych przyszłych studiów. Zatem w razie studiów lekarskich nie biologia, chemia czy fizyka w całej swej rozległości, lecz właśnie chemia jako biochemia, fizyka jako biofizyka, nawet biologia aczkolwiek istotna w całości, lecz ze szczególnym rozwinięciem biologii człowieka. Nieco inaczej jest w razie studiów farmaceutycznych tu chemia, cała chemia; i biologia - cała biologia będą kluczem, z kolei fizyka odgrywa nieco mniejszą rolę. Powinniście także wiedzieć, iż wobec zniesienia egzaminów wstępnych, pierwszy rok studiów będzie bez wątpienia rokiem selekcyjnym. To na pierwszym roku studiów musi się okazać, kto z nowo przyjętych studentów rzeczywiście spełnił ostre kryteria konkursu matur, kto podoła bardzo trudnym, wieloletnim (i bardzo drogim) studiom. Łatwo zgadnąć, iż takimi przedmiotami selekcyjnymi staną się - poza tradycyjną już anatomią - właśnie biologia, chemia i fizyka. W nowej sytuacji prawdziwą sztuką okaże się nie tylko dostanie się na studia medyczne - ale również utrzymanie się na nich i pomyślne przejście całego cyklu dydaktycznego. Teraz zapewne, Drodzy Czytelnicy, rozumiecie, dlaczego i w jakim celu oferujemy Wam nasze repetytoria z biologii, chemii i fizyki. Stoi za nami kilkadziesiąt lat doświadczenia. Rokrocznie oferowaliśmy nowe wydania książek, a nasi autorzy dodawali do ich to wszystko, co pojawiało się nowego w takich dynamicznie rozwijających się dziedzinach nauki. Na tych książkach wychowały się pokolenia lekarzy i farmaceutów, którzy aktualnie są w pełni zawodowej kariery, to właśnie oni często będą Waszymi nauczycielami akademickimi. Z pełnym przekonaniem zachęcam Was to rozwijania i pogłębiania wiedzy z zakresu biologii, chemii i fizyki poprzez cały tok nauki w liceach. Będzie to dla Was nie tylko przepustka na studia medyczne, ale również gwarancja ich pomyślnego kontynuowania Wracając do repetytorium ''Podstawy Fizyki'', chciałbym szczególnie podkreślić, iż obecne wydanie zostało gruntownie przejrzane i poprawione, ponadto dokonano uzupełnienia materiału wynikającego z postępu nauki. Podręcznik zawiera, jako bonus do każdego rozdziału, przykładowe pytania testowe razem z rozwiązaniami. aczkolwiek testów z fizyki nie będzie już na egzaminie wstępnym do akademii medycznej (pozostaną poprzez kilka lat jedynie dla absolwentów ze ''starą maturą''), nie oznacza to jednak, iż nie trzeba uczyć się rozwiązywać zadań testowych. Po pierwsze i w najwyższym stopniu praktyczne - matura z fizyki (i chemii) będzie przecież egzaminem testowym! ponadto poza niekwestionowanym walorem testów jako metody samokontroli nauczania, odgrywają one wielką i wciąż rosnąca rolę zarówno w sprawdzaniu przyswojonej wiedzy zarówno na poziomie liceum, jak i uczelni wyższej.
Spis treści:
  • 1. Kinematyka 2. Dynamika punktu materialnego 3. Dynamika bryły sztywnej 4. Pole grawitacyjne 5. Stany skupienia materii 6. Termodynamika 7. Elektrostatyka 8. Prąd stały 9. Drgania i fale mechaniczne 10. Magnetyzm 11. Indukcja elektromagnetyczna i prawa Maxwella 12. Prąd przemienny i drgania elektromagnetyczne 13. Półprzewodniki, diody, tranzystory 14. Optyka 15. Przedmioty fizyki relatywistycznej 16. Dualizm korpuskularno-falowy 17. Promieniowanie rentgenowskie (promieniowanie X) 18. Budowa atomu 19. Laser 20. Cząstki elementarne 21. Przedmioty fizyki jądrowej 22. Wiadomość dla maturzystów. Próbny egzamin maturalny z fizyki Bonus A - wstęp matematyczny Bonus B - układ SI Bonus C - podstawowe wielkości fizykochemiczne Bonus D - Widmo promieniowania elektromagnetycznego Bonus E - alfabet grecki

Czym jest znaczenie w Słownik na P .