podstawy fizykoterapii co to znaczy
Co znaczy Podstawy fizykoterapii?. Co to jest w sposób tak jasny i dokładny, aby nawet.

Czy pomocne?

Podstawy fizykoterapii

Definicja z ang. Basics of physical therapy, z niem. Grundlagen der physikalischen Therapie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: AWF Wrocław, Wrocław 2002, wyd. 2, Oprawa: miękka foliowana,283 str., Wymiary: 165 x 240 mm , Waga: 0.51 kg
Zagadnienia: podstawy fizykoterapii
ISBN: ISBN 83-87389-96-X
Opis: Książka ma za zadanie przedstawić współczesną fizykoterapię w sposób tak jasny i dokładny, aby nawet skomplikowane sposoby terapeutyczne stały się zrozumiałe i łatwe do praktycznego zastosowania. Sposoby uzdrawiania nazywane dziś fizykoterapeutycznymi służą ludzkości od zarania dziejów. Medycyna weryfikuje stare i nowe terapie w ciągłym procesie doświadczania klinicznego. Rosnąca wiedza wymaga często nowych podręczników, opracowań przekazujących zdobycze kliniki i porządkujących je w zgodzie z nauką i tradycją. W tym podręczniku po raz pierwszy w tak szerokim zakresie opisano krioterapię. Autorem rozdziału dotyczącego krioterapii jest twórca tej sposoby w Polsce prof. dr hab. med. Zdzisław Zagrobelny. Po raz pierwszy przedstawiony został drenaż limfa-tyczny z masażem pulsacyjnym. W sposób nowoczesny zaprezentowano elektrosty-mulację ruchową. Laseroterapia i magnetoterapia są opisane od strony praktycznej z niezbędnym uzasadnieniem teoretycznym. Omówiono szczegółowo energie naturalne i sztuczne, wyjaśniając różnice w działaniu terapeutycznym i znaczeniu ekologicznym. Techniki postępowania starano się opisać precyzyjnie, bo praktyka wskazuje na potrzebę instruktażu metodologicznego. Omówiony został sukces placebo. Wiedza o nim jest niezbędna do oceny działania fizykoterapii. Przedstawiono również zagadnienia interakcji osobowych terapeuty z pacjentem, wspomagające leczenie i decydujące o postawie humanistycznej. Kliniczne zasady postępowania starano się opisać we wszystkich zaburzeniach zdrowia, w których skuteczność fizykoterapii jest udokumentowana. Przedstawiono postępowanie fizykalne w porażeniach nerwów i mięśni, w chorobach z kręgu gośćca, w bólu, w zespołach bólowych i w walce z nimi, w niektórych schorzeniach dermatologicznych, w przewlekłych zapaleniach i procesach degeneracyjnych i w innych schorzeniach. W prosty sposób podano reguły dawkowania energii i granice jej tolerancji, tak ważne dla praktyki. Za kluczowe kryterium podziału prezentowanej wiedzy przyjęto rodzaje przekazywanej energii, a za wtórne nośniki energii. Reakcje wywoływane w organizmie człowieka zależą gdyż przede wszystkim od rodzaju energii, a w mniejszym stopniu od użytego nośnika. Książka jest skierowany do wszystkich, którzy zawodowo zajmują się fizykoterapią, a zatem zarówno do lekarzy, fizjoterapeutów, rehabilitantów, jak i techników fizjoterapii. Mamy nadzieję, iż dla wszystkich będzie użyteczny.
Spis treści:
  • Wstęp
  • 1. Zagadnienia ogólne
  • 2. Aktynoterapia
  • 3. Termoterapia
  • 4. Elektroterapia
  • 5. Leczenie energią mechaniczną
  • Przykłady obliczania dawek
  • Piśmiennictwo

Czym jest znaczenie w Słownik na P .