podstawy genetyki studentów co to znaczy
Co znaczy dla studentów i lekarzy?. Co to jest aspekcie współczesnej biologii molekularnej, lecz.

Czy pomocne?

Podstawy genetyki dla studentów i lekarzy

Definicja z ang. Basics of genetics for students and doctors, z niem. Grundlagen der Genetik für Studenten und Ärzte.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2003, wyd. 2, Oprawa: twarda,599 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 1.23 kg
Zagadnienia: podstawy genetyki studentów
ISBN: ISBN 83-87944-83-1
Opis: Książka zaznajamia z problemami genetyki nie tylko w aspekcie współczesnej biologii molekularnej, lecz również genetyki człowieka. Powiązania genetyki z innymi dziedzinami nauk, takimi jak farmakologia, biochemia, czy immunologia i udoskonalenie metod badań cytogenetycznych pociąga za sobą konieczność szukania nowych dróg w nauczaniu tego przedmiotu. Niniejsza podręcznik stanowi jedną z prób w tym zakresie. Omówione zagadnienia odpowiadają zakresowi przedmiotu "biologia z genetyką", wykładanym na wydziałach lekarskich.
Spis treści:
 • 1. Historia rozwoju genetyki
 • 2. Genetyka klasyczna
 • 3. Kwasy nukleinowe
 • 4. Ekspresja genów
 • 5. Regulacja ekspresji genów
 • 6. Genom człowieka
 • 7. Cykl życiowy komórki
 • 8. Wpływ leków i innych związków chemicznych na kwasy nukleinowe
 • 9. Genetyka rozwoju
 • 10. Dziedziczenie jednogenowe u człowieka
 • 11. Cechy uwarunkowane wieloczynnikowo
 • 12. Grupy krwi
 • 13. Antygeny zgodności tkankowej
 • 14. Genetyczne aspekty odporności
 • 15. Zmienność i mutacje
 • 16. Cytogenetyka
 • 17. Zespoły aberracji chromosomowych
 • 18. Ekogenetyka i farmakogenetyka
 • 19. Inżynieria genetyczna
 • 20. Niektóre przedmioty poradnictwa genetycznego
 • 21. Leczenie genowa
 • 22. Mapowanie chromosomów
 • 23. Niektóre zagadnienia z biotechnologii
 • 24. Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania nowotworów
 • 25. Genetyka zachowania
 • 26. Genetyczne aspekty starzenia
 • 27. Genetyka populacyjna
 • 28. Genetyka a ewolucja
 • 29. Zagadnienia niektóre

Czym jest znaczenie w Słownik na P .