podstawy hematologii co to znaczy
Co znaczy Podstawy hematologii?. Co to jest specjalistów z dziedziny hematologii, pierwszy w Polsce.

Czy pomocne?

Podstawy hematologii

Definicja z ang. Fundamentals of hematology, z niem. Grundlagen der Hämatologie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Czelej, Lublin 2003, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,502 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.89 kg
Zagadnienia: podstawy hematologii
ISBN: ISBN 83-88063-94-4
Opis: To jest napisany poprzez najwybitniejszych polskich specjalistów z dziedziny hematologii, pierwszy w Polsce książka, stworzony przede wszystkim z myślą o studentach medycyny, który w sposób nowoczesny i syntetyczny, ułatwiający szybkie przyswajanie materiału, przedstawia najistotniejsze problemy diagnostyki i leczenia chorób krwi. Może służyć również studentom wydziału stomatologii (w szczególności część dotycząca zaburzeń krzepnięcia i skaz krwotocznych) i wydziału analityki medycznej (omówiono w nim diagnostykę z opisem nowoczesnych metod stosowanych w hematologii). Przedstawiając skomplikowane problemy hematologii, immunologii i genetyki w sposób przystępny, podręcznik może być także przydatna w praktyce lekarzy rodzinnych. W podręczniku uwzględniono nowe zagadnienia, takie jak apoptoza i jej znaczenie w chorobach rozrostowych, oporność wielolekowa i sposoby jej przełamywania i wskazania do transplantacji szpiku.
Spis treści:
 • CZĘŚĆ I. OGÓLNA
 • 1. Hematopoeza - struktura, funkcja, zaburzenia, sposoby badań
 • 2. Aspekty genetyczne hematologii
 • 3. Cytokiny wykorzystywane w terapii chorób hematologicznych
 • 4. Leki przeciw/nowotworowe i chemiooporność
 • 5. Fizjologia hemostazy
 • 6. Niedobory odporności (wrodzone i nabyte)
 • 7. Badania diagnostyczne w hematologii. Normy hematologiczne
 • CZĘŚĆ II. KLINIKA CHORÓB KRWI
 • 8. Znaczenie wywiadu i badania przedmiotowego w diagnostyce hematologicznej
 • 9. Diagnostyka i leczenie niedokrwistości
 • 10. Zaburzenia ilościowe i jakościowe krwinek biatych
 • 11. Zespoły mielodysplpstyczne - diagnostyka i leczenie
 • 12. Białaczki ostre
 • 13. Przewlekłe białaczki limfocytowe
 • 14. Gammapatie monoklonalne
 • 15. Przewlekła białaczka szpikowa
 • 16. Inne przewlekłe choroby mieloproliferacyjne
 • 17. Nieziarnicze chłoniaki złośliwe
 • 18.
 • Chłoniak Hodgkina
 • 19. Zaburzenia krzepnięcia krwi
 • 20. Płytkowe skazy krwotoczne
 • 21. Wskazania do przeszczepiania komórek hematopoetycznych allogenicznych i autologicznych w chorobach układu krwiotwórczego
 • 22. Podstawy transfuzjologii klinicznej
 • CZĘŚĆ III. ILUSTRACYJNA

Czym jest znaczenie w Słownik na P .