podstawy immunologii co to znaczy
Co znaczy Podstawy immunologii?. Co to jest aczkolwiek zakres zawartej w nim wiedzy przekracza.

Czy pomocne?

Podstawy immunologii

Definicja z ang. Basics of immunology, z niem. Grundlagen der Immunologie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków 1999, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,311 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.57 kg
Zagadnienia: podstawy immunologii
ISBN: ISBN 83-233-1218-4
Opis: Książka jest przeznaczony w zasadzie dla studentów medycyny, aczkolwiek zakres zawartej w nim wiedzy przekracza wymagane minimum. Kluczowy nacisk położono na wyjaśnienie, jak układ immunologiczny rozpoznaje substancje obce dla ustroju i jak reguluje własną swoją aktywność. Omówiono także systemy wielu istotnych reakcji, gdzie biorą udział produkty układu immunologicznego. Pominięto z kolei aspekty kliniczne chorób czy dysfunkcji tego układu, a zwłaszcza niedobory immunologiczne. Wyjątek uczyniono dla dość szerokiego przedstawienia immunologii zakażeń, co może mieć pewne uzasadnienie w państwie charakteryzującym się określonymi nawykami cywilizacyjnymi.
Spis treści:
 • 1. Podstawowe zasady działania układu immunologicznego
 • 2. Antygeny
 • 3. Morfologia narządów i komórek układu limfatycznego
 • 4. Immunoglobuliny (przeciwciała) i receptory limfocytów B
 • 5. Organizacja genów kodujących immunoglobuliny
 • 6. Antygenowo swoiste receptory limfocytów T (T cell receptors - TCR)
 • 7. Kluczowy układ (kompleks) antygenów zgodności tkankowej
 • 8. Limfocyty B i T i ich subpopulacje
 • 9. Systemy komunikacji między komórkami układu immunologicznego
 • 10. Systemy prezentacji i rozpoznania antygenu
 • 11. Odpowiedź humoralna
 • 12. Odporność typu komórkowego mediowana poprzez limfocyt T
 • 13. Regionalna odpowiedź immunologiczna
 • 14. Regulacja odpowiedzi immunologicznej
 • 15. Swoista areaktywność immunologiczna. Tolerancja immunologiczna
 • 16. Nieswoiste czynniki endogenne i egzogenne regulujące odpowiedź immunologiczną
 • 17. Modulacja odpowiedzi immunologicznej
 • 18. Filogeneza i ontogeneza odporności
 • 19. Fagocytoza
 • 20. Dopełniacz
 • 21. Systemy reakcji alergicznych
 • 22. Immunologia transplantacji
 • 23. Immunologia nowotworów
 • 24. Autoimmunizacja
 • 25. Odporność i zakażenie
 • 26. Immunoterapia i immunoprofilaktyka

Czym jest znaczenie w Słownik na P .