podstawy mikrobiologii co to znaczy
Co znaczy Podstawy mikrobiologii dla stomatologów?. Co to jest lekarskich i stomatologicznych.

Czy pomocne?

Podstawy mikrobiologii dla stomatologów

Definicja z ang. Fundamentals of microbiology for dentists, z niem. Grundlagen der Mikrobiologie für Zahnärzte.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004, wyd. 1, Oprawa: twarda,322 str., Wymiary: 220 x 305 mm , Waga: 1.60 kg
Zagadnienia: podstawy mikrobiologii
ISBN: ISBN 83-200-2919-8
Opis: W programie mikrobiologii obowiązującym na oddziałach lekarskich i stomatologicznych pokrywa się tylko część informacje. Dotyczy to w szczególności mikrobiologii ogólnej i immunologii, czyli tych działów, które umożliwiają zrozumienie systemów rządzących życiem drobnoustrojów. Pozostała i przeważająca część materiału (tzn. mikrobiologia szczegółowa) jest dostosowana do potrzeb przyszłych stomatologów albo lekarzy. W razie oddziałów stomatologicznych obejmuje ona raczej florę bakteryjną jamy ustnej. Dotychczas brakowało podręcznika poświęconego mikrobiologii stomatologicznej. Studenci tego oddziału z konieczności korzystali z książek przeznaczonych dla wydziału lekarskiego. Lukę tę uzupełnia tłumaczenie książki L. R Samaranayake, dokonane poprzez zespół pracowników naukowo-dydaktycznych Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej warszawskiej Akademii Medycznej pod kierunkiem prof. dr. hab. Mirosława Łuczaka. Tak doświadczony zespół gwarantuje poprawność merytoryczną przygotowywanego przekładu. Z kolei bogaty materiał ilustracyjny, liczne tabele i schematy, składające się na bardzo interesującą szatę graficzną podręcznika, ułatwią zrozumienie i zapamiętanie materiału, czyniąc go przystępnym nie tylko dla studentów stomatologii, ale również dla słuchaczy studiów licencjackich o kierunku Higiena stomatologiczna i Techniki dentystyczne.
Spis treści:
  • Część 1: MIKROBIOLOGIA OGÓLNA 1. Budowa i taksonomia bakterii 2. Fizjologia i genetyka bakterii 3. Wirusy i priony 4. Patogeneza chorób wywoływanych poprzez drobnoustroje 5. Diagnostyka mikrobiologiczna - sposoby laboratoryjne 6. Chemioterapia przeciwdrobnoustrojowa Część 2: PODSTAWY IMMUNOLOGII 1. Układ odpornościowy 2. Odpowiedź immunologiczna 3. Odporność a zakażenia Część 3: DROBNOUSTROJE O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU W PRAKTYCE STOMATOLOGICZNEJ 1. Paciorkowce, gronkowce i mikrokoki 2. Podzaje Lactobacillus, Corynebacterium i Propionibacterium 3. Promieniowce i Gram-dodatnie laseczki (rodzaje Clostridum i Bacillus) 4. Rodzina Neisseriacae, rodzaje Veillonella i Capnocytphaga i małe pałeczki Gram-ujemne 5. Pałeczki jelitowe 6. Rodzaje Vibro, Campylobacter, heliobacter i Wolinella 7. Rodzaje Bacteroides, Porphymonas i Prevotella 8. Rodzaje Fusobacterium i Leptotrichia i krętki 9. Prątki i rodzaj Legionella 10. Chlamydie, riteksje i mykoplazmy 11. Wirusy o szczególnym znaczeniu w praktyce stomatologicznej 12. Grzyby o szczególnym znaczeniu w praktyce stomatologicznej Część 4: ZAKAŻENIA O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU W PRAKTYCE STOMATOLOGICZNEJ 1. Zakażenia układu oddechowego 2. Zakażenia układu sercowo-naczyniowego 3. Zakażenia ośrodkowego układu nerwowego i układu kostno-stawowego 4. Zakażenia przewodu pokarmowego 5. Zakażenia dróg moczowo-płciowych 6. Zakażenia skóry, tkanek miękkich i ran 7. Wirusowe zapalenia wątroby 8. Zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV), zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS) i zakażenia u osób z niedoborami odporności Część 5: ZAKAŻENIA W OBRĘBIE JAMY USTNEJ 1. Fizjologiczna flora jamy ustnej, ekosystem jamy ustnej 2. Mikrobiologia próchnicy zębów 3. Mikrobiologia chorób przyzębia 4. Zakażenia zębodołowe i okołozębowe 5. Zakażenia błony śluzowej jamy ustnej i gruczołów ślinowych Część 6: ZAKAŻENIA KRZYŻOWE I I CH KONTROLA 1. Zasady kontroli zakażeń 2. Procedury kontroli zakażeń w praktyce stomatologicznej
  • Leksykon terminów i skrótów
  • Skorowidz

Czym jest znaczenie w Słownik na P .