podstawy mikroskopii co to znaczy
Co znaczy Podstawy mikroskopii elektronowej?. Co to jest badawczych stosowanych w biologii komórki.

Czy pomocne?

Podstawy mikroskopii elektronowej

Definicja z ang. Fundamentals of electron microscopy, z niem. Grundlagen der Elektronenmikroskopie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,59 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.14 kg
Zagadnienia: podstawy mikroskopii
ISBN: ISBN 83-231-1886-8
Opis: Mikroskopia elektronowa jest jedną z podstawowych metod badawczych stosowanych w biologii komórki. Celem wyposażenia studentów specjalizujących się w biologii molekularnej w tak istotne narzędzie opracowaliśmy i prowadzimy kurs podstawowych technik mikroskopii elektronowej. Zgodnie z naszą intencją kurs ten ma spełniać dwa kluczowe zadania. Po pierwsze jego uczestnicy powinni zapoznać się z podstawowymi procedurami i oprzyrządowaniem aparaturowym stosowanym w profesjonalnej pracowni mikroskopii elektronowej. Naszym zamiarem jest także przygotowanie studentów do samodzielnego i twórczego wykorzystywania nabytych w czasie kursu umiejętności i interpretacji obrazów ultrastrukturalnej organizacji komórki. Realizacja tych celów zainspirowała nas do przygotowania niniejszego opracowania, gdzie zaprezentowaliśmy standartowy zestaw metod, umożliwiający pokonanie drogi od momentu utrwalenia materiału biologicznego do umieszczenia go w kolumnie mikroskopu elektronowego. Korzystając z dorobku światowych laboratoriów, a również naszego wieloletniego doświadczenia, staraliśmy się przekazać wskazówki uzasadniające wybór procedur do uzyskania obrazu struktur komórkowych o różnym składzie chemicznym, takich jak na przykład chromatyna, mechanizm błon czy rybosomy. Zamieściliśmy również praktyczne uwagi pozwalające podejmować poszukiwania w optymalizacji stosowanych metod i unikania sprawiających kłopot artefaktów.
Spis treści:
  • Wstęp
  • Budowa i funkcjonowanie mikroskopu elektronowego
  • Utrwalanie
  • Odwadnianie
  • Zatapianie
  • Ultramikrotomia
  • Sposoby immunocytochemiczne
  • Hybrydyzacja in situ
  • Przepisy
  • Literatura

Czym jest znaczenie w Słownik na P .